Doprinos razvoju ekonomije u regionu i međunarodne ekonomske i poslovne suradnje.

Misija je istaknutih ličnosti iz političkog, ekonomskog i drugih oblasti života, koje su okupljene oko Foruma „PERSPEKTIVE“.

U cilju revitalizacije suvremene ekonomske misli, na inicijativu „PROMO International“ Grupe, grupa istaknutih ekonomskih eksperata, poduzetnika, menadžera i političara, podržana od nevladinih i međunarodnih organizacija: Agencije „TALDI“ Tuzla, Centra za menadžment i informacione tehnologije – MIT Centar Sarajevo, USAID-a, Evropske komisije..., osnovala je krajem 1997. godine u Tuzli Međunarodni poslovni forum „PERSPEKTIVE“ .

Stav osnivača je bio da se kvalitetnim raspravama i stručnim ukazivanjem na ekonomske probleme, najviše može pomoći pri njihovom rješavanju. To ujedno jeste i najkvalitetniji način pružanja doprinosa razvoju ekonomije u regionu.Ovaj stav prihvaćen je od članova kao dugoročna misija Foruma.Svoju misiju Međunarodni ekonomski forum „PERSPEKTIVE“ provodi organizirajući na visokom nivouposlovne skupove kongresnog i edukacijskog karaktera predstavnika poslovne i akademske zajednice, organa vlasti, međunarodnih organizacija i medija.Konkretne značajnije aktivnosti koje se danas provode su:
  • redovna Godišnja konferencija Foruma (učestvuju članovi Foruma i drugi zainteresirani);
  • Savjetovanje ekonomista i menadžera Bosne i Hercegovine (učestvuju predstavnici vlada, akademske i poslovne zajednice);
  • Regionalni ekonomski forum zemalja članica Centralnoevropske zone slobodne trgovine „CEFTA“;
  • CBF – Croatia Business Forum,oposebne konferencije posvećene informacijsko – komunikacijskim tehnologijama;
  • Regionalni summit poduzetnika;otematski okrugli stolovi, oseminari, oposlovni konsalting a od 2011. godine orazličiti marketing projekti i oorganizacija sajamskih manifestacija – u funkciji pružanja doprinosa razvoju ekonomije u regionu.

Do danas, Međunarodni ekonomski forum „PERSPEKTIVE“, kao član „PROMO International“ grupe odgovoran za kongresne aktivnosti i poslovnu edukaciju, kontinuirano djeluje već više od 18godina s ciljem razmjene informacija te razmatranja pravaca i mogućnosti revitalizacije regionalne ekonomije. U 17 godina djelovanja realizirano je preko 120 značajnijih aktivnosti u kojima je sudjelovalo preko 10.000 sudionika. Danas (IX. 2015.) Međunarodni ekonomski forum „PERSPEKTIVE“ ima 1.068 članovau 7 zemaljaSrednje i Jugoistočne Europe.


Doprinos razvoju ekonomije u regionu i međunarodne ekonomske i poslovne suradnje, misija je istaknutih ličnosti iz političkog, ekonomskog i drugih oblasti života, koje su okupljene oko Foruma „PERSPEKTIVE“.


U okviru brojnih aktivnosti realiziranih u proteklom periodu, svoje stavove i preporuke o ekonomskim kretanjima i mogućnostima unaprjeđenja ekonomskog razvoja izrekli su poznati ekonomski stručnjaci i čelnici značajnih ekonomskih institucija: Carl Bildt, Donato Chiarini, Rory o'Sullivan, Wolfgang Petritsch, Dr. Jadranko Prlić, Dr. Mladen Ivanić, Dr. Pere Sikavica, Dr. Anto Domazet, Dr. Mirza Kušljugić, Dr. Jelica Minić, Dr. Mary Caldor, Dr. Vesna Bojčić, Dr. Ejup Ganić, Dr. Hidajet Repovac, Dr. Gajo Sekulić, Peter Nichol, Dr. Tanja Kesić, Dr. Mustafa Omanović, Dr. Slobodan Korać, Dr. Zlatko Lagumdžija, Dr. Haris Silajdžić, Dr. Dragan Mikerević, Dr. Boris Tihi, Dr. Rajko Tomaš, Ak. Božidar Matić, Milorad Dodik, Dr. Zećir Hadžiahmetović, Dr. Božo Žepić, Clliford Bond, Craig Buck, Jovan Divjak, Dr. Azra Hadžiahmetović, Dr. Sead Kreso, Hans Jorg Kretschmer, Dr. Hasan Muratović, Dr. Dragoljub Stojanov, Donald Hays, Dr. Danica Purg, Dr. Ivan Vejvoda, Dr. Mustafa Festić, Dr. Dragan Magaš, Dr. Mustafa Sinanagić, Joseph Ingram, Dr. Ante Pulić, Dr. Žarko Primorac, Dr. Muris Čičić, Adnan Terzić, Dr. Ante Radnić, Dr. Kemal Kozarić, Dr. Franc Gider, Dr. Nedžad Branković, Dr. Nediljko Bilić, Dr. Nenad Brkić, Dr. Vesna Babić-Hodović, Dr. Ante Čičin-Šain, Mr. Gordana Kovačević i brojni drugi.

MEĐUNARODNI EKONOMSKI FORUM PERSPEKTIVE

Zagreb - Dubrovnik - Sarajevo - Tuzla

e-mail:
www.perspektive.com.hr
Hrvatska: +385 91 905 99 52
BiH: +387 63 28 34 04
Uz Jadransku cestu 40, 20 230 Dubrovnik, Hrvatska.
Ul. Hamdije Čemerlića 2, 71 000 Sarajevo, BiH.