IZJAVA O PRISTUPANJU U ČLANSTVO MEĐUNARODNOG EKONOMSKOG FORUMA „PERSPEKTIVE“ DUBROVNIK

Izjavu o članstvu možete ispuniti na dva načina:

Poziv za učlanjenje.
Udruživanjem, znanjem i komunikacijom u zajedničku budućnost.

2015. – 2016. – 2017.

Znanje je investicija.U 2017. godini, MEF PERSPEKTIVE obilježava 20 godina postojanja i uspješnog djelovanja
u cilju pružanja doprinosa ekonomskom razvoju.U cilju revitalizacije suvremene ekonomske misli, na inicijativu „PROMO International“ Grupe, grupa istaknutih ekonomskih eksperata, poduzetnika, menadžera i političara, podržana od nevladinih i međunarodnih organizacija: Agencije „TALDI“ Tuzla, Centra za menadžment i informacione tehnologije – MIT Centar Sarajevo, USAID-a, Evropske komisije..., osnovala je krajem 1997. godine u TuzliMeđunarodni ekonomski forum „PERSPEKTIVE“.

Stav osnivača je bio da se kvalitetnim raspravama i stručnim ukazivanjem na ekonomske probleme, najviše može pomoći pri njihovom rješavanju. To ujedno jeste i najkvalitetniji način pružanja doprinosa razvoju ekonomije u regionu. Ovaj stav prihvaćen je od članova kao dugoročna misija Foruma.

Svoju misiju Međunarodni ekonomski forum „PERSPEKTIVE“ provodi organizirajući na visokom nivouposlovne skupove kongresnog i edukacijskog karaktera predstavnika poslovne i akademske zajednice, organa vlasti, međunarodnih organizacija i medija.

Do danas, Međunarodni ekonomski forum „PERSPEKTIVE“, kao član „PROMO International“ grupe odgovoran za kongresne aktivnosti i poslovnu edukaciju, kontinuirano djeluje već više od 18godina s ciljem razmjene informacija te razmatranja pravaca i mogućnosti revitalizacije regionalne ekonomije.

U 18 godina djelovanja realizirano je preko 120 značajnijih aktivnosti u kojima je sudjelovalo preko 10.000 sudionika.

Danas (IX. 2015.) Međunarodni ekonomski forum „PERSPEKTIVE“ ima 1.068 članova u 7 zemalja Srednje iJugoistočne Europe.

U okviru brojnih aktivnosti realiziranih u proteklom periodu, svoje stavove i preporuke o ekonomskim kretanjima i mogućnostima unaprjeđenja ekonomskog razvoja izrekli su poznati ekonomski stručnjaci i čelnici značajnih ekonomskih institucija – članovi MEF „PERSPEKTIVE“:


 • Carl Bildt,
 • Donato Chiarini,
 • Rory o'Sullivan,
 • Wolfgang Petritsch,
 • dr. Jadranko Prlić,
 • dr. Mladen Ivanić,
 • dr. Pere Sikavica,
 • dr. Anto Domazet,
 • dr. Mirza Kušljugić,
 • dr. Jelica Minić,
 • dr. Mary Caldor,
 • dr. Vesna Bojčić,
 • dr. Ejup Ganić,
 • dr. Hidajet Repovac,
 • dr. Gajo Sekulić,
 • Peter Nichol,
 • dr. Tanja Kesić,
 • dr. M.Omanović,
 • dr. Slobodan Korać,
 • dr. Zlatko Lagumdžija,
 • dr. Haris Silajdžić,
 • dr. Dragan Mikerević,
 • prof. dr. Boris Tihi,
 • dr. Rajko Tomaš,
 • prof. dr. Božidar Matić,
 • Milorad Dodik,
 • dr. Zećir Hadžiahmetović,
 • dr. Božo Žepić,
 • Midhat Terzić,
 • Clliford Bond,
 • Craig Buck,
 • Jovan Divjak,
 • dr. Azra Hadžiahmetović,
 • dr. Sead Kreso,
 • Hans Jorg Kretschmer,
 • dr. Hasan Muratović,
 • dr. Dragoljub Stojanov,
 • Donald Hays,
 • dr. Danica Purg,
 • dr. Ivan Vejvoda,
 • dr. Mustafa Festić,
 • dr. Dragan Magaš,
 • dr. Mustafa Sinanagić,
 • dr. Jugoslav Jovičić,
 • Joseph Ingram,
 • dr. Ante Pulić,
 • dr. Žarko Primorac,
 • dr. Muris Čičić,
 • Adnan Terzić,
 • dr. Ante Radnić,
 • Kemal Kozarić,
 • dr. Ante Čičin-Šain,
 • dr. Franc Gider,
 • Nedžad Branković,
 • dr. Nediljko Bilić,
 • dr. Nenad Brkić,
 • dr. Vesna Babić-Hodović,
 • sci. Milojica Dakić,
 • dr. Himzo Bajrić,
 • Stipan Matoš,
 • sci. Gordana Kovačević,
 • sci. Ladislav Pržigalo,
 • sci. Bogdan Bojović,
 • sci. Emira Tufo,
 • Zvjezdana Blažić,
 • sci. Nikola Perović,
 • dr. Jure Radić,
 • i brojni drugi.

Predsjednici Programskog odbora

Međunarodnog ekonomskog foruma „PERSPEKTIVE“ :

 • (1997.) dr. Mirza Kušljugić, sveučilišni profesor; ambasador BiH pri Ujedinjenim Narodima; član Parlamentarne Skupštine BiH;
 • (1998.) dr. Zlatko Lagumdžija, sveučilišniprofesor;ministar vanjskih poslova BiH;
 • (1999. i 2000.) dr. Jadranko Prlić, sveučilišniprofesor; potpredsjednik Vlade BiH; ministar Vanjskih poslova BiH; doministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH; predsjednik Instituta za strateške međunarodne studije „Jugoistok“; predsjednik Evropskog pokreta – Forum 2000;
 • (2001.) dr. Mladen Ivanić, sveučilišniprofesor; predsjednik Vlade Republike Srpske; ministar vanjskih poslova BiH; član Parlamentarne Skupštine BiH; član/predsjedavajući Predsjedništva BiH; aktualni član/predsjedavajući Predsjedništva BiH (2014/18.);
 • (2002.) dr. Azra Hadžiahmetović, sveučilišniprofesor; ministrica vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH; član Parlament. Skupštine BiH;
 • (2003.)Adnan Terzić, predsjedavajući Vijeća ministara / Vlade BiH;
 • (2004.) dr. Hasan Muratović, sveučilišniprofesor; ministar za privredu i predsjednik Vlade R BiH; potpredsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope; ambasador BiH u Republici Hrvatskoj; rektor Univerziteta u Sarajevu;
 • (2005.) dr. Dragoljub Stojanov, sveučilišniprofesor; predsjednik alternativne Vlade u BiH;
 • (2006.) Kemal Kozarić, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine;
 • (2007. i 2008.) dr. Nedžad Branković, premijer Federacije Bosne i Hercegovine;
 • (2009. i ) prof. dr. Ante Čičin-Šain, sveučilišniprofesor; guverner NBH – Narodne banke Hrvatske;
 • (2011.) sci. Fuad Turalić, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju te ministar za nauku i tehnologiju Republike Srpske; član Senata Republike Srpske;
 • (2012.) - g-din Hasan Bećirović, generalni direktor nekoliko velikih kompanija u BiH; ministar energije, rudarstva i industrije u Vladi Federacije BiH, poslanik u Parlamentu Federacije BiH; delegat u Parlamentu BiH;
 • (2013.) Dragan Petrović, poduzetnik, direktor predstavništva za jugoistočnu Evropu „Huncha“ Turska; direktor „Induco“ d.o.o. Beograd;
 • (2014. / 2015.) Vinko M. Ćuro, poduzetnik, osnivač Udruženja poslodavaca Federacije BiH, BD i TK; predsjednik Uprave „PROMO International“ grupe;
 • (2015. / 2016.) dr. Nikica Gabrić,osnivač, vlasnik i direktor Specijalne bolnice za oftalmologiju „SVJETLOST“ Zagreb; predsjednik Nacionalnog foruma, Zagreb.

Dosadašnje aktivnosti i promocije Međunarodnog ekonomskog foruma „PERSPEKTIVE“ održane su u preko 80 gradova u više od 20 zemalja svijeta.

Domaćini aktivnostima Međunarodnog ekonomskog foruma „PERSPEKTIVE“ bile su:


 • Austrija,
 • BiH,
 • Bugarska,
 • Crna Gora,
 • Hrvatska,
 • Italija,
 • Kina,
 • Kosovo,
 • Mađarska,
 • Makedonija,
 • Malezija,
 • Njemačka,
 • Poljska,
 • Rusija,
 • Sjedinjene Američke Države,
 • Slovenija,
 • Srbija,
 • Španija,
 • Švicarska,
 • Turska i
 • Velika Britanija.

Ovaj dokument predstavlja jedinstven poziv da postanete član Međunarodnog ekonomskog foruma „PERSPEKTIVE“ u 2015. / 2016. / 2017. godini.

Ko može postati članom MEF „PERSPEKTIVE“ ?

Za članstvo u MEF „PERSPEKTIVE“ nema ograničenja.


Članovi MEF „PERSPEKTIVE“ su prvenstveno intelektualci:
 • ekonomisti;
 • pravnici;
 • poduzetnici;
 • obrtnici;
 • predsjednici uprava;
 • direktori i menadžeri uspješnih kompanija;
 • predstavnici državnih institucija i lokalnih / regionalnih zajednica;
 • predstavnici razvojnih agencija, poslovnih / poduzetničkih / razvojnih inkubatora;
 • predstavnici nevladinih organizacija;
 • predstavnici diplomatsko – konzularnih predstavništava;
 • predstavnici / članovi obrazovnih, znanstvenih i istraživačkih institucija;
 • nadareni i uspješni studenti
 • lideri...

Kako se postaje članom MEF „PERSPEKTIVE“ ? Veoma jednostavno.

Dostavljanjem potpisane Izjave o pristupanju u MEF „PERSPEKTIVE“ (čime budući član ujedno prihvaća misiju, ciljeve, principe i način djelovanja MEF „PERSPEKTIVE“). Koja su prava i obveze članova MEF „PERSPEKTIVE“ ? Članovi mogu izabrati jednu od kategorija članstva a prava i obveze propisana su kako slijedi:

I. POČASNI ČLAN

Poseban uvjet: Počasnim članom može postati samo osoba³ koja je već član MEF PERSPEKTIVE najmanje 5 godina ili je u prvim godinama članstva iskazala poseban aktivitet i dala doprinos radu i razvoju MEF PERSPEKTIVE .

Vrijednost članstva u prvoj godini članstava:3.000,00 eur. Vrijednost članstva u sljedeće 3 godine, nakon prve godine: umanjuje se svake godine kumulativno za 25% (2.250,00; 1.687,00; 1.266,00). Od 5. godine članstva, plaća se članarina u vrijednosti: 949,00 eur.

A. Prava člana:

 1. Besplatno sudjelovanje na svim stručnim skupovima MEF PERSPEKTIVE;
 2. Besplatno sudjelovanje na redovnoj Godišnjoj konferenciji MEF PERSPEKTIVE uz plaćene sve troškove (kotizacija i hotelski troškovi te vrijedne promotivne usluge za organizaciju iz koje član dolazi);
 3. Prioritet (u odnosu na druge članove) u obraćanju na stručnim skupovima;
 4. Aktivno sudjelovanje u radu organa Foruma;
 5. Adekvatne pogodnosti (min. 40% popusta) na marketinške usluge MEF PERSPEKTIVE za organizaciju iz koje član dolazi;
 6. Pravo na neograničeno i besplatno korištenje svih istraživačkih i drugih informacija te autorskih tekstova kojima raspolaže MEF PERSPEKTIVE;
 7. Stalno informiranje člana od strane Foruma o realizaciji zaključaka i dostizanju ciljeva stručnih skupova dostavljanjem informativnog (elektroničkog) Biltena i drugih vidova informacija;
 8. Redovno dobijanje poziva za sve stručne i društvene sadržaje u organizaciji Foruma;
 9. Mogućnost dobijanja posebne nagrade za članstvo u Forumu (automobil Passat 2.0 TDI 140 KS DSG Business*).

B. Obveze člana:

 1. Aktivno sudjelovanje (u skladu sa mogućnostima) u radu Foruma i davanje doprinosa realizaciji zaključaka i dostizanju ciljeva Foruma;
 2. Stalno informiranje Foruma od strane člana o zanimljivostima i novim inicijativama iz ekonomsko – poslovne sfere;
 3. Promoviranje Foruma u poslovnom svijetu u svim prilikama;
 4. Plaćanje godišnje članarine i na taj način davanje materijalnog doprinosa radu i razvoju Foruma.


² Članovima MEF PERSPEKTIVE mogu postati i nadareni studenti koji u trenutku učlanjenja imaju prosječnu ocjenu na studijama iznad 9 (devet) ili na drugi način mogu dokazati svoju nadarenost (dobijena adekvatna priznanja i sl.).
³ Pod „osobom“ podrazumijeva se fizička i/ili pravna osoba.

II. VIP ČLAN

Vrijednost članstva u prvoj godini članstava: 2.100,00 eur.
Vrijednost članstva u sljedeće 3 godine, nakon prve godine: umanjuje se svake godine kumulativno za 25% (1.575,00; 1.181,00; 886,00). Od 5. godine članstva, plaća se članarina u vrijednosti: 664,00 eur.

A. Prava člana:

 1. Besplatno sudjelovanje na svim stručnim skupovima MEF PERSPEKTIVE;
 2. Prioritet (u odnosu na druge članove) u obraćanju na stručnim skupovima;
 3. Aktivno sudjelovanje u radu organa Foruma;
 4. Adekvatne pogodnosti (min. 30% popusta) na marketinške usluge MEF PERSPEKTIVE za organizaciju iz koje član dolazi;
 5. Pravo na neograničeno i besplatno korištenje svih istraživačkih i drugih informacija te autorskih tekstova kojima raspolaže MEF PERSPEKTIVE;
 6. Stalno informiranje člana od strane Foruma o realizaciji zaključaka i dostizanju ciljeva stručnih skupova dostavljanjem informativnog (elektroničkog) Biltena i drugih vidova informacija;
 7. Redovno dobijanje poziva za sve stručne i društvene sadržaje u organizaciji Foruma;
 8. Mogućnost dobijanja posebne nagrade za članstvo u Forumu (automobil Passat 2.0 TDI 140 KS DSG Business*).

B. Obveze člana:

 1. Aktivno sudjelovanje (u skladu sa mogućnostima) u radu Foruma i davanje doprinosa realizaciji zaključaka i dostizanju ciljeva Foruma;
 2. Stalno informiranje Foruma od strane člana o zanimljivostima i novim inicijativama iz ekonomsko – poslovne sfere;
 3. Promoviranje Foruma u poslovnom svijetu u svim prilikama;
 4. Plaćanje godišnje članarine i na taj način davanje materijalnog doprinosa radu i razvoju Foruma.

III. DIPLOMATIC ČLAN

Vrijednost članstva u prvoj godini članstava:1.470,00 eur.
Vrijednost članstva u sljedeće 3 godine, nakon prve godine: umanjuje se svake godine kumulativno za 25% (1.102,00; 827,00; 620,00). Od 5. godine članstva, plaća se članarina u vrijednosti: 465,00 eur.

A. Prava člana:

 1. Besplatno sudjelovanje na svim stručnim skupovima MEF PERSPEKTIVE;
 2. Aktivno sudjelovanje u radu organa Foruma;
 3. Adekvatne pogodnosti (min. 20% popusta) na marketinške usluge MEF PERSPEKTIVE za organizaciju iz koje član dolazi;
 4. Pravo na neograničeno i besplatno korištenje svih istraživačkih i drugih informacija te autorskih tekstova kojima raspolaže MEF PERSPEKTIVE;
 5. Stalno informiranje člana od strane Foruma o realizaciji zaključaka i dostizanju ciljeva stručnih skupova dostavljanjem informativnog (elektroničkog) Biltena i drugih vidova informacija;
 6. Redovno dobijanje poziva za sve stručne i društvene sadržaje u organizaciji Foruma;
 7. Mogućnost dobijanja posebne nagrade za članstvo u Forumu (automobil Passat 2.0 TDI 140 KS DSG Business*).

B. Obveze člana:

 1. Aktivno sudjelovanje (u skladu sa mogućnostima) u radu Foruma i davanje doprinosa realizaciji zaključaka i dostizanju ciljeva Foruma;
 2. Stalno informiranje Foruma od strane člana o zanimljivostima i novim inicijativama iz ekonomsko – poslovne sfere;
 3. Promoviranje Foruma u poslovnom svijetu u svim prilikama;
 4. Plaćanje godišnje članarine i na taj način davanje materijalnog doprinosa radu i razvoju Foruma.

IV. STANDARD ČLAN

Vrijednost članstva u prvoj godini članstava: 870,00 eur.
Vrijednost članstva u sljedeće 3 godine, nakon prve godine: umanjuje se svake godine kumulativno za 25% (653,00; 489,00; 367,00). Od 5. godine članstva, plaća se članarina u vrijednosti: 275,00 eur.


A. Prava člana:

 1. Besplatno sudjelovanje na svim stručnim skupovima MEF PERSPEKTIVE;
 2. Adekvatne pogodnosti (min. 10% popusta) na marketinške usluge MEF PERSPEKTIVE za organizaciju iz koje član dolazi;
 3. Pravo na neograničeno i besplatno korištenje svih istraživačkih i drugih informacija te autorskih tekstova kojima raspolaže MEF PERSPEKTIVE;
 4. Stalno informiranje člana od strane Foruma o realizaciji zaključaka i dostizanju ciljeva stručnih skupova dostavljanjem informativnog (elektroničkog) Biltena i drugih vidova informacija;
 5. Redovno dobijanje poziva za sve stručne i društvene sadržaje u organizaciji Foruma;
 6. Mogućnost dobijanja posebne nagrade za članstvo u Forumu (automobil Passat 2.0 TDI 140 KS DSG Business*).

B. Obveze člana:

 1. Aktivno sudjelovanje (u skladu sa mogućnostima) u radu Foruma i davanje doprinosa realizaciji zaključaka i dostizanju ciljeva Foruma;
 2. Stalno informiranje Foruma od strane člana o zanimljivostima i novim inicijativama iz ekonomsko – poslovne sfere;
 3. Promoviranje Foruma u poslovnom svijetu u svim prilikama;
 4. Plaćanje godišnje članarine i na taj način davanje materijalnog doprinosa radu i razvoju Foruma.* Nagrada se dodjeljuje na temelju sudjelovanja u Nagradnoj igri . U Nagradnoj igri sudjeluju svi članovi koji su članovi MEF PERSPEKTIVE dvije a Počasni članovi četiri godine uzastopno. Jednom godinom članstva računa se učlanjenje izvršeno do 30. 6. tekuće godine. Glavna nagrada je automobil u klasi (vrijednosti) automobila Passat 2.0 TDI 140 KS DSG Business koji 90 dana prije dodjele nagrade (u proljeće 2017. g.) bude aktualan na tržištu (ekvivalent).
Posebna napomena:
Član može u različitim godinama biti član u različitim statusima. Ako je vrijednost članarine u dolazećoj godini veća od prethodne, tada se bonus od 25% umanjuje na vrijednost te više članarine u godini na izmaku. Ako je vrijednost članarine u dolazećoj godini manja od prethodne, tada se bonus od 25% umanjuje na vrijednost te manje članarine u godini na izmaku.
4 Pravila Nagradne igre možete pročitati na web stranici MEF PERSPEKTIVE ili vam ih možemo dostaviti na vaš upit.

Doprinesi i osvoji !!

Doprinos razvoju ekonomije u regionu i međunarodne ekonomske i poslovne suradnje,...misija je istaknutih ličnosti iz političkog, ekonomskog i drugih oblasti života...

...okupljenih u i oko Međunarodnog ekonomskog foruma „PERSPEKTIVE“.

OBRAZAC IZJAVA ZA PRISTUP ČLANSTVU MEF PERSPEKTIVE

Preuzimanje obrazca izjave kojeg mozete popuniti na Vašem osobnom računaru, zatim poslati elektronskom poštom na našu adresu ekonomija@promo-perspektive.com.hr . Izjava o pristupanju u članstvo MEF perspektivePreuzmi izjavu o članstvu

ELEKTRONSKI OBRAZAC IZJAVA

Vaše pristupne podatke unijeti elektronski u obrazac naveden ispod Postanite član.

Elektronski obrazac
8. NAZIV KOMPANIJE/ORGANIZACIJE/INSTITUCIJE GDJE STE PROFESIONALNO ANGAŽIRANI:
11. Fakturu za godišnju članarinu u Međunarodnom ekonomskom forumu PERSPEKTIVE, molim da ispostavite na adresu navedenu pod rednim brojem: 4 - 8 - 10

mareno-dizajn.com

MEĐUNARODNI EKONOMSKI FORUM PERSPEKTIVE

Zagreb - Dubrovnik - Sarajevo - Tuzla

e-mail:
www.perspektive.com.hr
Hrvatska: +385 91 905 99 52
BiH: +387 63 28 34 04
Uz Jadransku cestu 40, 20 230 Dubrovnik, Hrvatska.
Ul. Hamdije Čemerlića 2, 71 000 Sarajevo, BiH.