MEF Perspektive Dubrovnik / objave /

Pismo zahvalnosti NiP i RSP

 

 

 

Djel. broj. 219-NIP/15.
Dubrovnik, 03. IV 2015. godine

 

 

 • DOBITNICIMA NAGRADA I PRIZNANJA „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ 2014.
 • SUDIONICIMA II. REGIONALNOG SUMMITA PODUZETNIKA JI EUROPE „300 NAJBOLJIH“
  1. ČLANOVIMA MEĐUNARODNOG KOMITETA,
  2. ČLANOVIMA PROGRAMSKOG ODBORA SUMMITA TE
  3. ČLANOVIMA ORGANIZACIJSKOG TIMA
 • MEDIJIMA KOJI SU IZVJEŠTAVALI O PROJEKTIMA I U VEZI SA PROJEKTIMA

 

 

PREDMET: Zahvalnost na sudjelovanju i doporinosu realizaciji projekata
„STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ i „300 NAJBOLJIH“ te kratki rezime realiziranog, dostavlja se

 

 

Poštovane, poštovani !

 

 

Pričinjava nam veliko zadovoljstvo činjenica da vam se, nakon višemjesečnog rada i uloženog velikog truda, možemo zahvaliti na doprinosu u stvaranju i realiziranju projekata „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ i „300 NAJBOLJIH“.

Dozvolite nam da se, u ovom završnom zvaničnom obraćanju, osvrnemo na neke značajke i rezultate ovih projekata.

Prema individualnim ocjenama sudionika te sudeći prema pohvalama, čestitkama i zahvalama koje primamo ovih dana, projekti „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ i „300 NAJBOLJIH“ realizirani su i iznad očekivanja samih organizatora.

Pored zanimljivih statističkih pokazatelja, nekoliko (je) specifičnih karakteristika krasi(lo) naše projekte:

 1. Uspjeli smo, vrlo uspješno, krajnje transparentno i objektivno realizirati 20-mjesečni projekt koristeći se strategijom intenzivne posredne komunikacije putem e pošte, čime je izbjegnuta svaka mogućnost nesporazuma i pogrešnog usmjeravanja i razumijevanja informacija (prema evidencijama, između sudionika i organizatora razmijenjeno je preko 22.000 elektroničkih poruka);
 2. Potpuno opravdanom se pokazala strategija usmjeravanja cjelokupne pažnje javnosti na laureate Nagrada i Priznanja „Stvaratelji za stoljeća“ te na suštinske poruke u vezi sa poduzetništvom i značajem poduzetništva – a ne na organizatore i formalne informacije o projektima (o značaju poduzetništva, o postignutim rezultatima laureata te o samim laureatima izvještavalo je, prema evidencijama organizatora, najmanje 200 medija u regiji) – popis medija donosimo u privitku ovog akta;
 3. Krajnje pozitivnim se pokazalo opredjeljenje Programskog odbora i organizatora da na Summitu poduzetnika „300 NAJBOLJIH“dominantno govore upravo laureati Nagrada i Priznanja „Stvaratelji za stoljeća“ (jer, ko o poduzetništvu, mogućnostima i pravcima njegovog razvoja i uopće o njegovom značaju može govoriti bolje i sadržajnije od onih koji su upravo na tome polju postigli najviše ?!).

Uz prethodno, podsjećamo da je,da bi se postigao konačan cilj za 2014. godinu i dodijelile Nagrade i Priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ zaista najzaslužnijim, trebalo proći neočekivano dug put i realizirati zahtjevnu i krajnje transparentnu proceduru – što je nezavisni Međunarodni komitet za dodjelu nagrada i priznanja već ranije istakao, a sudionici prepoznali, kao posebnu vrijednost.

O tome govore sljedeći statistički podaci:

 1. Proces animiranja predlagača, predlaganja kandidata te odlučivanja o laureatima trajao je 20 mjeseci (od 01. 06. 2013. do 20. 01. 2015. godine);
 2. U procesu predlaganja kandidata sudjelovalo je 186 predlagača iz 9 zemalja;
 3. Predloženo je 340 kandidata iz 9 zemalja;
 4. 12-očlani međunarodni neovisni Komitet, koji je u konačnici odlučivao o laureatima, sastavljen je od eksperata za ekonomiju, marketing, menadžment i poduzetništvo iz 5 zemalja;
 5. Prijedlozi i obrazloženja za 78 selektiranih (uži krug) kandidata prezentirani su na 137 stranica teksta;
 6. Komitet je, u prvom selekcijskom krugu od 340 kandidata, te u drugom selekcijskom krugu od 78 kandidata, odabrao i nagradio 63 najbolje pravne i fizičke osobe najzaslužnije za razvoj poduzetništva u Jugoistočnoj Europi.

Njihovo predstavljanje javnosti odvijat će se tokom cijele 2015. godine.

Na Summitu poduzetnika „300 Najboljih“, kao krajnji rezultat izlaganja 23 govornika, a kao dio posebne ranije pokrenute inicijative, usvojen je tekst Povelje za razvoj poduzetništva na području Jugoistočne Europe. Najveća vrijednost Povelje za razvoj poduzetništva na području Jugoistočne Europe nalazi se u činjenici da su, popularno nazvanu, dubrovačku Povelju za razvoj poduzetništva donijeli upravo sami poduzetnici. Cilj promoviranja sadržaja Povelje i njenog implementiranja u praksi je veoma jednostavan: doprinijeti razvoju poduzetništva na području Jugoistočne Europe te motivirati druge da se odvaže i postanu poduzetnici !(Pogledati inicijativu pod B.3.).Tekst Povelje za razvoj poduzetništva donosimo u privitku i ovog akta.

Pored donošenja Povelje za razvoj poduzetništva na području Jugoistočne Europe, jednoglasno je donesena Odluka o pokretanju incijative za formiranje FORUMA MLADIH PODUZETNIKA JUGOISTOČNE EUROPE (FMP JIE). Odluka jedostupna na web stranicama organizatora.

Na kraju, poštovane i poštovani, dozvolite da sa nekoliko statističkih podataka te informacija o onome što slijedi (kao dio cjelovitih projekata) sumiramo do sada učinjeno:

STATISTIKA:

 1. U stvaranju projekata „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ i „300 NAJBOLJIH“, direktno i indirektno, svojim stavovima, prijedlozima i komentarima, u periodu od 20 mjeseci, sudjelovalo je ukupno 487 (pravnih i fizičkih) osoba;
 2. U realizaciji projekata, 26., 27. i 28. 03. 2015. godine, u Dubrovniku, sudjelovalo je 122 sudonika iz 6 zemalja (Hrvatska, BiH, Srbija, Makedonija, Crna Gora i Turska), od čega su bile prisutne 53 žene poduzetnice – Lista u privitku akta;
 3. Na Summitu poduzetnika govorilo je 23 govornika iz 5 zemalja;
 4. Nagrade i Priznanja „Stvaratelji za stoljeća“ uručene su za 42 laureata iz 5 zemalja dok će za još 13 laureata iz 6 zemalja Nagrade i Priznanja biti uručene naknadno (tokom aprila / travnja 2015. godine). Lista laureata dostupna je na web stranicama organizatora.
 5. Realizirano je 12 različitih programskih sadržaja;
 6. O sadržajima projekata, do 03. 04. 2015. g., izvještavalo je, prema evidencijama organizatora, preko 200 medijskih kuća iz 8 zemalja – Lista u privitku akta;
 7. Projekte je realiziralo 8 projektnih partnera iz 3 zemlje te 12-očlani Komitet za dodjelu Nagrada i Priznanja i 24-očlani Programski odbor Summita.

AKTIVNOSTI KOJE SLIJEDE (nakon 28. 03. 2015. g.):

 1. Prema Planu promocijskih aktivnosti, nastavlja se (do kraja 2015. godine) kontinuirana – planska promocija laureata „Stvaratelji za stoljeća“ i promocija značaja poduzetništva za sveukupni ekonomski i društveni razvitak;
 2. Bit će realizirano 17 neposrednih promocija (i konferencija za medije) projekata i laureata na 17 destinacija – od Makedonije do Njemačke –Plan promocija dostupan je na web stranicama organizatora.
 3. Programski odbor Summita poduzetnika je, na prijedlog pojedinih poduzetnika i nevladinih organizacija, predložio buduće Nacionalne ambasadore Povelje za razvoj poduzetništva na području Jugoistočne Europe – Odluku Programskog odbora uskoro treba da potvrdi Programski odbor MEF PERSPEKTIVE, nakon čega ćemo je dostaviti svim sudionicima Summita;
 4. Organizatori projekata će, uz podršku članova nezavisnog Međunarodnog komiteta za dodjelu nagrada i priznanja „Stvaratelji za stoljeća“ te uz podršku članova Programskog odbora Summita poduzetnika, pokrenuti inicijativu za formiranje trajnog KLUBA LAUREATA „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ a u okviru Međunarodnog ekonomskog foruma „PERSPEKTIVE“.

 

 

Predsjednik Komiteta za dodjelu
nagrada i priznanja „Stvaratelji za stoljeća“
Akademik prof. dr. Boris Tihi

Zamjenik predsjednika Komiteta za dodjelu
nagrada i priznanja „Stvaratelji za stoljeća“
Prof. dr. Siniša ZarićProf. dr. Bahrija Umihanić

Predsjednik programskog odbora
Summita poduzetnika „300 Najboljih“

 

 

Predsjednik U.O. Međunarodnog ekonomskogDirektor
foruma „PERSPEKTIVE“ Sarajevo / Dubrovnik„INDUCO“ d.o.o. Beograd / S. Brod
Vinko M. ĆuroDragan Petrović

 

 

 

 

 

MEĐUNARODNI EKONOMSKI FORUM PERSPEKTIVE

Dubrovnik – Zagreb – Sarajevo – Tuzla - Banja Luka
Beograd - Podgorica – Skoplje - Celje

e-mail:
www.perspektive.com.hr
Hrvatska: +385 91 905 99 52
BiH: +387 63 / 283 – 411
Uz Jadransku cestu 40, 20 230 Dubrovnik, Hrvatska.