MEF Perspektive Dubrovnik / objave /

Poziv za predlaganje

Projekt promocije i nagrađivanja najzaslužnijih za razvoj poduzetništva na područjusrednje ijugoistočne europe.

Poziv za nominiranje kandidata za nagrade i priznanja za doprinos razvoju poduzetništva na području srednje i jugoistočne europe „stvaratelji za stoljeća“ poduzetnici biraju naj poduzetnike.

POZIV ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA NAGRADE I PRIZNANJA ZA DOPRINOS RAZVOJU PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU SREDNJE I JUGOISTOČNE EUROPE „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“

Konceptom i sadržajem Projekta: Regionalni summit poduzetnikaSrednje i Jugoistočne Europe „300 NAJBOLJIH“, od 2013. godine, u cilju promocije i nagrađivanja najuspješnijih poduzetnika i najzaslužnijih za razvoj poduzetništva u regiji Srednje i Jugoistočne Europe, kao samostalan projekt, uspostavljen je PROJEKT DODJELE NAGRADA I PRIZNANJA ZA DOPRINOS RAZVOJU PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU SREDNJE I JUGOISTOČNE EUROPE „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“.

U okviru Projekta, od 2014. godine dodjeljuju se:
 1. NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO U PODUZETNIŠTVU,
 2. PRIZNANJE ZA RAZVOJ IDEJA, INOVACIJE I INVESTICIJE U PODUZETNIŠTVU U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI,
 3. PRIZNANJE ZA DOPRINOS RAZVOJU PODUZETNIŠTVA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI,
 4. PRIZNANJE ZA POSEBNU INICIJATIVU U PODUZETNIČKOM STVARALAŠTVU U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPIi
 5. PRIZNANJE ZA DOPRINOS PROMOCIJI PODUZETNIŠTVA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI.

Nagrade i priznanja dodjeljuju se jedanput godišnje.


Dio laureata Nagrada i Priznanja za životno djelo

Na slici: Dio laureata Nagrada i Priznanja za životno djelo „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ i članova Komiteta za 2014. g., u Dubrovniku 2015. g.

Tržište, odnosno geografsko područje sa kojega će biti nominirani laureati u 2015. godini je Srednja (10 zemalja) i Jugoistočna Europa (13 zemalja) - prevashodno : Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija (kao uža regija), s tim da će biti obuhvaćeno i tržište: Albanije, Bugarske, Cipra, Grčke, Moldavije, Rumunjske, Turske i Ukrajine, kao i tržište: Austrije, Češke, Italije, Mađarske, Njemačke, Poljske, Slovačke i Švicarske.
1.Nagrada za životno djelo u poduzetništvu dodjeljivat će se poduzetnicima koji su u kontinuitetu svoje poslovne – poduzetničke karijere ostvarili posebne rezultate, koji su doprinijeli razvoju zajednice u kojoj žive i rade, te koji su vlastitim primjerom, inspirirali druge da vlastitim radom, znanjem i kreativnošću nesebično doprinose razvoju i boljoj budućnosti cjelokupne zajednice. Kako se radi o nagradi za životno djelo, dakle o nagradi koja se odnosi na postignuća poduzetnika tokom cjelokupnog životnog vijeka, za očekivati je, ali ne i obavezno, da će ovu nagradu primati poduzetnici koji stvaraju duži vremenski period te koji su pri kraju ili u krajnjem usponu poduzetničke karijere.

Nagrada za životno djelo u poduzetništvu dodjeljivat će se u tri kategorije:
 1. Nagrada za životno djelo u poduzetništvu;
 2. Velika nagrada za životno djelo u poduzetništvu i
 3. Velika nagrada sa zlatnom lentom za životno djelo u poduzetništvu.

2. Priznanje za razvoj ideja, inovacije i investicije u poduzetništvu u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi, bit će dodijeljeno pojedincima i organizacijama koji su se posebno istakli po originalnošću kreiranih ideja u poduzetništvu i za poduzetništvo, po posebnim inovacijama koje unaprjeđuju razvoj poduzetništva te po realiziranim investicijama u poduzetništvu i/ili investicijama koje će doprinijeti razvoju poduzetništva.

Priznanje za razvoj ideja, inovacije i investicije u poduzetništvu u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi dodjeljivat će se u tri kategorije:
 1. Priznanje za razvoj ideja, inovacije i investicije u poduzetništvu u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi;
 2. Veliko priznanje za razvoj ideja, inovacije i investicije u poduzetništvu u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi i
 3. Posebno priznanje za razvoj ideja, inovacije i investicije u poduzetništvu u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi.

3.Priznanje za doprinos razvoju poduzetništva u u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi dodjeljivat će se poduzetnicima, menadžerima i drugim osobama, organizacijama i institucijama, koje su posebno doprinijele i doprinose razvoju poduzetništva u Jugoistočnoj Europi.

Priznanje za doprinos razvoju poduzetništva u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi dodjeljivat će se u tri kategorije:
 1. Priznanje za doprinos razvoju poduzetništva u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi;
 2. Veliko priznanje za doprinos razvoju poduzetništva u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi i
 3. Posebno priznanje za doprinos razvoju poduzetništva u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi.

4. Priznanje za posebnu inicijativu u poduzetničkom stvaralaštvu na području Srednje i Jugoistočne Europe, bit će dodijeljeno pojedincima i organizacijama za pokretanje posebnih / originalnih inicijativa koje doprinose kreativnom razvoju poduzetništva, te promociji i predstavljanju poduzetništva kao alata za kreativni razvoj pojedinca i zajednice u cjelini.

Priznanje za posebnu inicijativu u poduzetničkom stvaralaštvu u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi dodjeljivat će se u tri kategorije:
 1. Priznanje za posebnu inicijativu u poduzetničkom stvaralaštvu u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi;
 2. Veliko priznanje za posebnu inicijativu u poduzetničkom stvaralaštvu u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi i
 3. Posebno priznanje za posebnu inicijativu u poduzetničkom stvaralaštvu u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi.

5.Priznanje za doprinos promociji poduzetništva u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi, bit će dodijeljeno pojedincima i organizacijama koji su svojim aktivnostima i projektima (u području marketinga i medija, obrazovanja i nauke, državne uprave i uopće društvenog angažmana) posebno doprinijeli promociji poduzetništva, promociji njegovog značaja za ekonomski i društveni razvoj te promociji mogućnosti i područja razvoja poduzetništva.

Priznanje za doprinos promociji poduzetništva u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi dodjeljivat će se u tri kategorije:
 1. Priznanje za doprinos promociji poduzetništva u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi;
 2. Veliko priznanje za doprinos promociji poduzetništva u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi i
 3. Posebno priznanje za doprinos promociji poduzetništva u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi.

Detalj ambijenta sa dodjele Nagrada i Priznanja za doprinos razvoju poduzetništva

Na slici: Detalj ambijenta sa dodjele Nagrada i Priznanja za doprinos razvoju poduzetništva „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ za 2014. g., u Dubrovniku 2015. g.

Programska i organizacijska tijela projekta cijene da najveću vrijednost imaju one nagrade i priznanja koje poduzetnici dodijele poduzetnicima.

Procjenjuje se da na tržištu ideja, rada, stvaralaštva i poduzetničkih rezultata, sami poduzetnici najbolje znaju, ko je među njima poseban, ko postiže iznadprosječne rezultate, ko daje najveći doprinos u kontinuitetu... Stoga...

...ORGANIZATORI POKREĆU POSEBNU PROCEDURU NOMINIRANJA KANDIDATA I IZBORA LAUREATA NAGRADA I PRIZNANJA ZA DOPRINOS RAZVOJU PODUZETNIŠTVAU SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“

Način i proces kandidiranja (sažetak) :

1. U Javnom pozivu za predlaganje potencijalnih kandidata mogu sudjelovati: članovi nezavisnog međunarodnog Komiteta za dodjelu NiP SZS; poduzetnici, predstavnici akademske i poslovne zajednice, predstavnici lokalnih zajednica i državnih institucija te svi drugi zainteresirani za sudjelovanje u ovome procesu sa područja Srednje i Jugoistočne Europe (u daljnjem tekstu: predlagači);

2. Članovi nezavisnog međunarodnog Komiteta mogu predložiti neograničen broj potencijalnih kandidata dok ostali predlagači mogu predložiti do 2 potencijalna kandidata;

3.Postupak kandidiranja traje od 10.07. do 30. 09. 2015. godine;

4.U ovom postupku, dovoljno je da prijedlog sadrži ime i prezime odnosno naziv (pravne i/ili fizičke) osobe te osnovne kontakt podatke, ali može sadržavati i pojašnjenje/obrazloženje prijedloga. Prijedlogom se može ali i ne mora precizirati za koju od nagrada i priznanja se potencijalni kandidat predlaže. Prijedlozi se dostavljaju Tajništvu/Sekretarijatu Projektae poštom;

5.Postupak obrade pristiglih kandidatura i odlučivanje o laureatima traje u tri (3) faze u ukupnom intervalu od 18. 07. do 28. 08. 2015. godine;

6.Tajništvo/Sekretarijat Projekta „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“, pristigle i formirane prijedloge potencijalnih kandidata:

 1. administrativno i suštinski obrađuje,
 2. dopunjava dodatnim saznanjima i
 3. razvrstava prijedlog u jednu od pet (5) najadekvatnijih grupa Nagrada i Priznanja – ukoliko to predlagač prethodno nije učinio.

Podatak o tome tko je predlagač pojedinog potencijalnog kandidata, Tajništvo/Sekretarijat drži u tajnosti, a samo se na traženje predloženog potencijalnog kandidata, u iznimnim slučajevima, potencijalnom kandidatu saopćava tko je predlagač. Ovime se želi izbjeći nepoželjno lobiranje. Tajništvo/Sekretarijat Projekta ima pravo da odbije (diskvalifikuje) prijedloge koji su: neozbiljni, formalno nepotpuni ili su po drugim karakteristikama u suprotnosti sa misijom i ciljevima Projekta.

7.Potencijalni kandidat postaje kandidat za jednu od Nagrada i Priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ tek kada, na upit/traženje organizatora, u određenom roku i na propisan način dostavi obrazloženje prijedloga – čime istovremno daje i suglasnost da kod Komiteta bude nominiran za jednu od Nagrada i Priznanja.

NAPOMENA: Dostavljanjem prijedloga potencijalnog/ih kandidata (korak 4), predlagač je završio svoje sudjelovanje u procesu kandidiranja. Daljnju proceduru i komunikaciju sa potencijalnim kanidatima i članovima Komiteta inicira, vodi i koordinira Tajništvo/Sekretarijat Projekta.


Dio laureata Nagrada i Priznanja za doprinos razvoju poduzetništva

Na slici: Dio laureata Nagrada i Priznanja za doprinos razvoju poduzetništva „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ za 2014. g., u Dubrovniku 2015. g.


Konačnu verifikaciju izbora laureataizvršitće posebanneovisni međunarodni Komitet za dodjelu Nagrada i Priznanja.

Programski savjet i Organizacijski odbor Summita poduzetnika imenovali su neovisni međunarodni KOMITET ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA ZA DOPRINOS RAZVOJU PODUZETNIŠTVA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“za 2015. godinu u sastavu:

 • prof. dr. Sinša Zarić,predsjednik Komiteta (Srbija);
 • prof. dr. Franz Schausberger, počasni član Komiteta (Austria);
 • prof. dr. Biljana Sekulovska – Gaber, zamjenica predsjednika Komiteta (Makedonija);
 • prof. dr. sc. Velimir Srića,zamjenik predsjednika Komiteta(Hrvatska);
 • prof. dr. Jugoslav Jovičić, zamjenik predsjednika Komiteta(BiH);
 • dr. Sandra Švaljek, član Komiteta (Hrvatska);
 • prof. dr. Nenad Brkić, član Komiteta(BiH);
 • mr. sci. Franc Pangerl, član Komiteta(Slovenija);
 • mag. oec. Vesna Cvitanović,član Komiteta (Hrvatska);
 • prof. dr. Aleksandar Andrejević, član Komiteta(Srbija);
 • prof. dr. sc. Slavica Singer, član Komiteta(Hrvatska);
 • prof. dr. Bahrija Umihanić,član Komiteta (BiH);
 • dr. Sanja Popović – Pantić,član Komiteta (Srbija) i
 • Prof. Dr. Osman Ejupi, pridruženi član Komiteta (Kosovo).

 • Organizatori će odrediti vrstu, tekreirati izgled, oblik i druge karakteristike nagrada i priznanja. Uz nagrade i priznanja dodjeljivat će se i Certifikat o dobijenoj Nagradi i Priznanju kao dokaz autentičnosti dobijene Nagrade i Priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ te kao potvrda kvalitete i pozitivnih rezultata u poslovanju i stvaralaštvu (Na naslovnoj stranici dokumenta: Slika - izgled jedne vrste Nagrada i Priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ dodijeljenih u 2015. godini).
 • Nagrade i Priznanja za doprinos razvoju poduzetništva u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“dodjeljivat će se svake godine na posebnoj svečanosti – po mogoćnosti paralelno sa održavanjem Regionalnog summita poduzetnika Srednje i Jugoistočne Europe „300 NAJBOLJIH“.
 • Dodjela svih kategorija Nagrada i Priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“vršit će se u prisustvu posebnih gostiju i predstavnika medija.

Prof. dr. sc. Nikica Gabrić,Vinko M. Ćuro, dipl.man.or.p.

osnivač i vlasnik Specijalne bolnice za oftalmologiju „SVJETLOST“ Zagrebpredsjednik U.O. MEF „PERSPEKTIVE“ Dubrovnik i predsjednik Programskog odbora MEF „PERSPEKTIVE“ Dubrovnik i predsjednik Organizacijskog odbora RSP-a

Prof. dr. sc. Siniša Zarić,Dražen Štrbac, dipl. pravnik

profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Beogradudirektor „PROMO – GLOBAL“ d.o.o. Zagreb / Novi Sad i predsjednik Komiteta za dodjelu nagrada i priznanja SZS i tajnik Tajništva projekta SZS

Prof. dr. sc. Jugoslav Jovičić,Dalibor Kvestić, dipl. ecc

profesor na Ekonomskom fakultetu Nezavisnog sveučilišta u Banja Luci direktor projekata RSP i SZS i predsjednikProgramskog savjeta RSP-a
300 najboljih

R e g i o n a l n i
SUMMIT PODUZETNIKA
SREDNJE i JUGOISTOČNEEUROPE
300 najboljih

„Bit poduzetništva je u nemiru, stalnom traženju novih ideja, maštovitosti u pronalaženju novih mogućnosti u poslovanju, pouzdanoj intuiciji i procjeni te vještini i borbenosti“

Djel.broj: 105 - SZS / 15.
Dubrovnik , 01. 07. 2015. godine

MEĐUNARODNI EKONOMSKI FORUM PERSPEKTIVE

Dubrovnik – Zagreb – Sarajevo – Tuzla - Banja Luka
Beograd - Podgorica – Skoplje - Celje

e-mail:
www.perspektive.com.hr
Hrvatska: +385 91 905 99 52
BiH: +387 63 / 283 – 411
Uz Jadransku cestu 40, 20 230 Dubrovnik, Hrvatska.

Please publish modules in offcanvas position.