DECLARATION on the membership of the International Economic Forum "Perspectives" DUBROVNIK

Izjavu o članstvu možete ispuniti na dva načina:

Poziv za učlanjenje.
Udruživanjem, znanjem i komunikacijom u zajedničku budućnost.

2015. – 2016. – 2017.

Znanje je investicija.U 2017. godini, MEF PERSPEKTIVE obilježava 20 godina postojanja i uspješnog djelovanja
u cilju pružanja doprinosa ekonomskom razvoju.U cilju revitalizacije suvremene ekonomske misli, na inicijativu „PROMO International“ Grupe, grupa istaknutih ekonomskih eksperata, poduzetnika, menadžera i političara, podržana od nevladinih i međunarodnih organizacija: Agencije „TALDI“ Tuzla, Centra za menadžment i informacione tehnologije – MIT Centar Sarajevo, USAID-a,  Evropske komisije..., osnovala je krajem 1997. godine u TuzliMeđunarodni ekonomski forum „PERSPEKTIVE“.

Stav osnivača je bio da se kvalitetnim raspravama i stručnim ukazivanjem na ekonomske probleme, najviše može pomoći pri njihovom rješavanju. To ujedno jeste i najkvalitetniji način pružanja doprinosa razvoju ekonomije u regionu. Ovaj stav prihvaćen je od članova kao dugoročna misija Foruma.

Svoju misiju Međunarodni ekonomski forum „PERSPEKTIVE“ provodi organizirajući na visokom nivouposlovne skupove kongresnog i edukacijskog karaktera predstavnika poslovne i akademske zajednice, organa vlasti, međunarodnih organizacija i medija.

Do danas, Međunarodni ekonomski forum „PERSPEKTIVE“, kao član „PROMO International“ grupe odgovoran za kongresne aktivnosti i poslovnu edukaciju, kontinuirano djeluje već više od 18godina s ciljem razmjene informacija te razmatranja pravaca i mogućnosti revitalizacije regionalne ekonomije.

U 18 godina djelovanja realizirano je preko 120 značajnijih aktivnosti u kojima je sudjelovalo preko 10.000 sudionika.

Danas (IX. 2015.) Međunarodni ekonomski forum „PERSPEKTIVE“ ima 1.068 članova u 7 zemalja Srednje iJugoistočne Europe.

 

U okviru brojnih aktivnosti realiziranih u proteklom periodu, svoje stavove i preporuke o ekonomskim kretanjima i mogućnostima unaprjeđenja ekonomskog razvoja izrekli su poznati ekonomski stručnjaci i čelnici značajnih ekonomskih institucija – članovi MEF „PERSPEKTIVE“:


 • Carl Bildt,
 • Donato Chiarini,
 • Rory o'Sullivan,
 • Wolfgang Petritsch,
 • dr. Jadranko Prlić,
 • dr. Mladen Ivanić,
 • dr. Pere Sikavica,
 • dr. Anto Domazet,
 • dr. Mirza Kušljugić,
 • dr. Jelica Minić,
 • dr. Mary Caldor,
 • dr. Vesna Bojčić,
 • dr. Ejup Ganić,
 • dr. Hidajet Repovac,
 • dr. Gajo Sekulić,
 • Peter Nichol,
 • dr. Tanja Kesić,
 • dr. M.Omanović,
 • dr. Slobodan Korać,
 • dr. Zlatko Lagumdžija,
 • dr. Haris Silajdžić,
 • dr. Dragan Mikerević,
 • prof. dr. Boris Tihi,
 • dr. Rajko Tomaš,
 • prof. dr. Božidar Matić,
 • Milorad Dodik,
 • dr. Zećir Hadžiahmetović,
 • dr. Božo Žepić,
 • Midhat Terzić,
 • Clliford Bond,
 • Craig Buck,
 • Jovan Divjak,
 • dr. Azra Hadžiahmetović,
 • dr. Sead Kreso,
 • Hans Jorg Kretschmer,
 • dr. Hasan Muratović,
 • dr. Dragoljub Stojanov,
 • Donald Hays,
 • dr. Danica Purg,
 • dr. Ivan Vejvoda,
 • dr. Mustafa Festić,
 • dr. Dragan Magaš,
 • dr. Mustafa Sinanagić,
 • dr. Jugoslav Jovičić,
 • Joseph Ingram,
 • dr. Ante Pulić,
 • dr. Žarko Primorac,
 • dr. Muris Čičić,
 • Adnan Terzić,
 • dr. Ante Radnić,
 • Kemal Kozarić,
 • dr. Ante Čičin-Šain,
 • dr. Franc Gider,
 • Nedžad Branković,
 • dr. Nediljko Bilić,
 • dr. Nenad Brkić,
 • dr. Vesna Babić-Hodović,
 • sci. Milojica Dakić,
 • dr. Himzo Bajrić,
 • Stipan Matoš,
 • sci. Gordana Kovačević,
 • sci. Ladislav Pržigalo,
 • sci. Bogdan Bojović,
 • sci. Emira Tufo,
 • Zvjezdana Blažić,
 • sci. Nikola Perović,
 • dr. Jure Radić,
 • i brojni drugi.

Predsjednici Programskog odbora

Međunarodnog ekonomskog foruma „PERSPEKTIVE“ :

 • (1997.) dr. Mirza Kušljugić, sveučilišni profesor; ambasador BiH pri Ujedinjenim Narodima; član Parlamentarne Skupštine BiH;
 • (1998.) dr. Zlatko Lagumdžija, sveučilišniprofesor;ministar vanjskih poslova BiH;
 • (1999. i 2000.) dr. Jadranko Prlić, sveučilišniprofesor; potpredsjednik Vlade BiH; ministar Vanjskih poslova BiH; doministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH; predsjednik Instituta za strateške međunarodne studije „Jugoistok“; predsjednik Evropskog pokreta – Forum 2000;
 • (2001.) dr. Mladen Ivanić, sveučilišniprofesor; predsjednik Vlade Republike Srpske; ministar vanjskih poslova BiH; član Parlamentarne Skupštine BiH; član/predsjedavajući Predsjedništva BiH; aktualni član/predsjedavajući Predsjedništva BiH (2014/18.);
 • (2002.) dr. Azra Hadžiahmetović, sveučilišniprofesor; ministrica vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH; član Parlament. Skupštine BiH;
 • (2003.)Adnan Terzić, predsjedavajući Vijeća ministara / Vlade BiH;
 • (2004.) dr. Hasan Muratović, sveučilišniprofesor; ministar za privredu i predsjednik Vlade R BiH; potpredsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope; ambasador BiH u Republici Hrvatskoj; rektor Univerziteta u Sarajevu;
 • (2005.) dr. Dragoljub Stojanov, sveučilišniprofesor; predsjednik alternativne Vlade u BiH;
 • (2006.) Kemal Kozarić, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine;
 • (2007. i 2008.) dr. Nedžad Branković, premijer Federacije Bosne i Hercegovine;
 • (2009. i  ) prof. dr. Ante Čičin-Šain, sveučilišniprofesor; guverner NBH – Narodne banke Hrvatske;
 • (2011.) sci. Fuad Turalić, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju te ministar za nauku i tehnologiju Republike Srpske; član Senata Republike Srpske;
 • (2012.) - g-din Hasan Bećirović, generalni direktor nekoliko velikih kompanija u BiH; ministar energije, rudarstva i industrije u Vladi Federacije BiH, poslanik u Parlamentu Federacije BiH; delegat u Parlamentu BiH;
 • (2013.) Dragan Petrović, poduzetnik, direktor predstavništva za jugoistočnu Evropu „Huncha“ Turska; direktor „Induco“ d.o.o. Beograd;
 • (2014. / 2015.) Vinko M. Ćuro, poduzetnik, osnivač Udruženja poslodavaca Federacije BiH, BD i TK; predsjednik Uprave „PROMO International“ grupe;
 • (2015. / 2016.) dr. Nikica Gabrić,osnivač, vlasnik i direktor Specijalne bolnice za oftalmologiju „SVJETLOST“ Zagreb; predsjednik Nacionalnog foruma, Zagreb.

Dosadašnje aktivnosti i promocije Međunarodnog ekonomskog foruma „PERSPEKTIVE“ održane su u preko 80 gradova u više od 20 zemalja svijeta.

Domaćini aktivnostima Međunarodnog ekonomskog foruma „PERSPEKTIVE“ bile su:


 • Austrija,
 • BiH,
 • Bugarska,
 • Crna Gora,
 • Hrvatska,
 • Italija,
 • Kina,
 • Kosovo,
 • Mađarska,
 • Makedonija,
 • Malezija,
 • Njemačka,
 • Poljska,
 • Rusija,
 • Sjedinjene Američke Države,
 • Slovenija,
 • Srbija,
 • Španija,
 • Švicarska,
 • Turska i
 • Velika Britanija.

Ovaj dokument predstavlja jedinstven poziv da postanete član Međunarodnog ekonomskog foruma „PERSPEKTIVE“ u 2015. / 2016. / 2017. godini.

Ko može postati članom MEF „PERSPEKTIVE“ ?

Za članstvo u MEF „PERSPEKTIVE“ nema ograničenja.


Članovi MEF „PERSPEKTIVE“ su prvenstveno intelektualci:
 • ekonomisti;
 • pravnici;
 • poduzetnici;
 • obrtnici;
 • predsjednici uprava;
 • direktori i menadžeri uspješnih kompanija;
 • predstavnici državnih institucija i lokalnih / regionalnih zajednica;
 • predstavnici razvojnih agencija, poslovnih / poduzetničkih / razvojnih inkubatora;
 • predstavnici nevladinih organizacija;
 • predstavnici diplomatsko – konzularnih predstavništava;
 • predstavnici / članovi obrazovnih, znanstvenih i istraživačkih institucija;
 • nadareni i uspješni studenti
 • lideri...

Kako se postaje članom MEF „PERSPEKTIVE“ ? Veoma jednostavno.

Dostavljanjem potpisane Izjave o pristupanju u MEF „PERSPEKTIVE“ (čime budući član ujedno prihvaća misiju, ciljeve, principe i način djelovanja MEF „PERSPEKTIVE“). Koja su prava i obveze članova MEF „PERSPEKTIVE“ ? Članovi mogu izabrati jednu od kategorija članstva a prava i obveze propisana su kako slijedi:

I. POČASNI ČLAN

Poseban uvjet: Počasnim članom može postati samo osoba³ koja je već član MEF PERSPEKTIVE najmanje 5 godina ili je u prvim godinama članstva iskazala poseban aktivitet i dala doprinos radu i razvoju MEF PERSPEKTIVE .

Vrijednost članstva u prvoj godini članstava:3.000,00 eur. Vrijednost članstva u sljedeće 3 godine, nakon prve godine: umanjuje se svake godine kumulativno za 25% (2.250,00; 1.687,00; 1.266,00). Od 5. godine članstva, plaća se članarina u vrijednosti: 949,00 eur.

A. Prava člana:

 1. Besplatno sudjelovanje na svim stručnim skupovima MEF PERSPEKTIVE;
 2. Besplatno sudjelovanje na redovnoj Godišnjoj konferenciji MEF PERSPEKTIVE uz plaćene sve troškove (kotizacija i hotelski troškovi te vrijedne promotivne usluge za organizaciju iz koje član dolazi);
 3. Prioritet (u odnosu na druge članove) u obraćanju na stručnim skupovima;
 4. Aktivno sudjelovanje u radu organa Foruma;
 5. Adekvatne pogodnosti (min. 40% popusta) na marketinške usluge MEF PERSPEKTIVE za organizaciju iz koje član dolazi;
 6. Pravo na neograničeno i besplatno korištenje svih istraživačkih i drugih informacija te autorskih tekstova kojima raspolaže MEF PERSPEKTIVE;
 7. Stalno informiranje člana od strane Foruma o realizaciji zaključaka i dostizanju ciljeva stručnih skupova dostavljanjem informativnog (elektroničkog) Biltena i drugih vidova informacija;
 8. Redovno dobijanje poziva za sve stručne i društvene sadržaje u organizaciji Foruma;
 9. Mogućnost dobijanja posebne nagrade za članstvo u Forumu (automobil Passat 2.0 TDI 140 KS DSG Business*).

B. Obveze člana:

 1. Aktivno sudjelovanje (u skladu sa mogućnostima) u radu Foruma i davanje doprinosa realizaciji zaključaka i dostizanju ciljeva Foruma;
 2. Stalno informiranje Foruma od strane člana o zanimljivostima i novim inicijativama iz ekonomsko – poslovne sfere;
 3. Promoviranje Foruma u poslovnom svijetu u svim prilikama;
 4. Plaćanje godišnje članarine i na taj način davanje materijalnog doprinosa radu i razvoju Foruma.


² Članovima MEF PERSPEKTIVE mogu postati i nadareni studenti koji u trenutku učlanjenja imaju prosječnu ocjenu na studijama iznad 9 (devet) ili na drugi način mogu dokazati svoju nadarenost (dobijena adekvatna priznanja i sl.).
³ Pod „osobom“ podrazumijeva se fizička i/ili pravna osoba.

II. VIP ČLAN

Vrijednost članstva u prvoj godini članstava: 2.100,00 eur.
Vrijednost članstva u sljedeće 3 godine, nakon prve godine: umanjuje se svake godine kumulativno za 25% (1.575,00; 1.181,00; 886,00). Od 5. godine članstva, plaća se članarina u vrijednosti: 664,00 eur.

A. Prava člana:

 1. Besplatno sudjelovanje na svim stručnim skupovima MEF PERSPEKTIVE;
 2. Prioritet (u odnosu na druge članove) u obraćanju na stručnim skupovima;
 3. Aktivno sudjelovanje u radu organa Foruma;
 4. Adekvatne pogodnosti (min. 30% popusta) na marketinške usluge MEF PERSPEKTIVE za organizaciju iz koje član dolazi;
 5. Pravo na neograničeno i besplatno korištenje svih istraživačkih i drugih informacija te autorskih tekstova kojima raspolaže MEF PERSPEKTIVE;
 6. Stalno informiranje člana od strane Foruma o realizaciji zaključaka i dostizanju ciljeva stručnih skupova dostavljanjem informativnog (elektroničkog) Biltena i drugih vidova informacija;
 7. Redovno dobijanje poziva za sve stručne i društvene sadržaje u organizaciji Foruma;
 8. Mogućnost dobijanja posebne nagrade za članstvo u Forumu (automobil Passat 2.0 TDI 140 KS DSG Business*).

B. Obveze člana:

 1. Aktivno sudjelovanje (u skladu sa mogućnostima) u radu Foruma i davanje doprinosa realizaciji zaključaka i dostizanju ciljeva Foruma;
 2. Stalno informiranje Foruma od strane člana o zanimljivostima i novim inicijativama iz ekonomsko – poslovne sfere;
 3. Promoviranje Foruma u poslovnom svijetu u svim prilikama;
 4. Plaćanje godišnje članarine i na taj način davanje materijalnog doprinosa radu i razvoju Foruma.

III. DIPLOMATIC ČLAN

Vrijednost članstva u prvoj godini članstava:1.470,00 eur.
Vrijednost članstva u sljedeće 3 godine, nakon prve godine: umanjuje se svake godine kumulativno za 25% (1.102,00; 827,00; 620,00). Od 5. godine članstva, plaća se članarina u vrijednosti: 465,00 eur.

A. Prava člana:

 1. Besplatno sudjelovanje na svim stručnim skupovima MEF PERSPEKTIVE;
 2. Aktivno sudjelovanje u radu organa Foruma;
 3. Adekvatne pogodnosti (min. 20% popusta) na marketinške usluge MEF PERSPEKTIVE za organizaciju iz koje član dolazi;
 4. Pravo na neograničeno i besplatno korištenje svih istraživačkih i drugih informacija te autorskih tekstova kojima raspolaže MEF PERSPEKTIVE;
 5. Stalno informiranje člana od strane Foruma o realizaciji zaključaka i dostizanju ciljeva stručnih skupova dostavljanjem informativnog (elektroničkog) Biltena i drugih vidova informacija;
 6. Redovno dobijanje poziva za sve stručne i društvene sadržaje u organizaciji Foruma;
 7. Mogućnost dobijanja posebne nagrade za članstvo u Forumu (automobil Passat 2.0 TDI 140 KS DSG Business*).

B. Obveze člana:

 1. Aktivno sudjelovanje (u skladu sa mogućnostima) u radu Foruma i davanje doprinosa realizaciji zaključaka i dostizanju ciljeva Foruma;
 2. Stalno informiranje Foruma od strane člana o zanimljivostima i novim inicijativama iz ekonomsko – poslovne sfere;
 3. Promoviranje Foruma u poslovnom svijetu u svim prilikama;
 4. Plaćanje godišnje članarine i na taj način davanje materijalnog doprinosa radu i razvoju Foruma.

IV. STANDARD ČLAN

Vrijednost članstva u prvoj godini članstava: 870,00 eur.
Vrijednost članstva u sljedeće 3 godine, nakon prve godine: umanjuje se svake godine kumulativno za 25% (653,00; 489,00; 367,00). Od 5. godine članstva, plaća se članarina u vrijednosti: 275,00 eur.


A. Prava člana:

 1. Besplatno sudjelovanje na svim stručnim skupovima MEF PERSPEKTIVE;
 2. Adekvatne pogodnosti (min. 10% popusta) na marketinške usluge MEF PERSPEKTIVE za organizaciju iz koje član dolazi;
 3. Pravo na neograničeno i besplatno korištenje svih istraživačkih i drugih informacija te autorskih tekstova kojima raspolaže MEF PERSPEKTIVE;
 4. Stalno informiranje člana od strane Foruma o realizaciji zaključaka i dostizanju ciljeva stručnih skupova dostavljanjem informativnog (elektroničkog) Biltena i drugih vidova informacija;
 5. Redovno dobijanje poziva za sve stručne i društvene sadržaje u organizaciji Foruma;
 6. Mogućnost dobijanja posebne nagrade za članstvo u Forumu (automobil Passat 2.0 TDI 140 KS DSG Business*).

B. Obveze člana:

 1. Aktivno sudjelovanje (u skladu sa mogućnostima) u radu Foruma i davanje doprinosa realizaciji zaključaka i dostizanju ciljeva Foruma;
 2. Stalno informiranje Foruma od strane člana o zanimljivostima i novim inicijativama iz ekonomsko – poslovne sfere;
 3. Promoviranje Foruma u poslovnom svijetu u svim prilikama;
 4. Plaćanje godišnje članarine i na taj način davanje materijalnog doprinosa radu i razvoju Foruma.* Nagrada se dodjeljuje na temelju sudjelovanja u Nagradnoj igri . U Nagradnoj igri sudjeluju svi članovi koji su članovi MEF PERSPEKTIVE dvije a Počasni članovi četiri godine uzastopno. Jednom godinom članstva računa se učlanjenje izvršeno do 30. 6. tekuće godine. Glavna nagrada je automobil u klasi (vrijednosti) automobila Passat 2.0 TDI 140 KS DSG Business koji 90 dana prije dodjele nagrade (u proljeće 2017. g.) bude aktualan na tržištu (ekvivalent).
Posebna napomena:
Član može u različitim godinama biti član u različitim statusima. Ako je vrijednost članarine u dolazećoj godini veća od prethodne, tada se bonus od 25% umanjuje na vrijednost te više članarine u godini na izmaku. Ako je vrijednost članarine u dolazećoj godini manja od prethodne, tada se bonus od 25% umanjuje na vrijednost te manje članarine u godini na izmaku.
4 Pravila Nagradne igre možete pročitati na web stranici MEF PERSPEKTIVE ili vam ih možemo dostaviti na vaš upit.

Doprinesi i osvoji !!

Doprinos razvoju ekonomije u regionu i međunarodne ekonomske i poslovne suradnje,...misija je istaknutih ličnosti iz političkog, ekonomskog i drugih oblasti života...

...okupljenih u i oko Međunarodnog ekonomskog foruma „PERSPEKTIVE“.
pasat.jpg

OBRAZAC IZJAVA ZA PRISTUP ČLANSTVU MEF PERSPEKTIVE

Preuzimanje obrazca izjave kojeg mozete popuniti na Vašem osobnom računaru, zatim poslati elektronskom poštom na našu adresu ekonomija@promo-perspektive.com.hr . Izjava o pristupanju u članstvo MEF perspektivePreuzmi izjavu o članstvu

ELEKTRONSKI OBRAZAC IZJAVA

Vaše pristupne podatke unijeti elektronski u obrazac naveden ispod Postanite član.

Elektronski obrazac
8. NAZIV KOMPANIJE/ORGANIZACIJE/INSTITUCIJE GDJE STE PROFESIONALNO ANGAŽIRANI:
11. Fakturu za godišnju članarinu u Međunarodnom ekonomskom forumu PERSPEKTIVE, molim da ispostavite na adresu navedenu pod rednim brojem: 4 - 8 - 10

MEĐUNARODNI EKONOMSKI FORUM PERSPEKTIVE

Dubrovnik – Zagreb – Sarajevo – Tuzla - Banja Luka
Beograd - Podgorica – Skoplje - Celje

e-mail:
www.perspektive.com.hr
Hrvatska: +385 91 905 99 52
BiH: +387 63 / 283 – 411
Uz Jadransku cestu 40, 20 230 Dubrovnik, Hrvatska.