Pregled sudionika

 

 

 

Dubrovnik, Hrvatska, (26.), 27. (i 28.) 03. 2015. godine 

 PREGLED SUDIONIKA

 I. OSOBE

 

 

 1. akademik prof. dr. Boris Tihi, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, član ANUBiH,predsjednik Komiteta za dodjelu nagrada i priznanja u poduzetništvu za 2014. godinu (BiH);
 2. dr. SandraŠvaljek, ex ravnateljica Ekonomskog instituta Zagreb, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba,zamjenica predsjednika Komiteta za dodjelu nagrada i priznanja u poduzetništvu za 2014. godinu (Hrvatska);
 3. prof. dr. SinšaZarić, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ex generalni direktor „Beogradskog sajma“ a.d. Beograd,član Komitetaza dodjelu nagrada i priznanja u poduzetništvu za 2014. godinu (Srbija);
 4. prof. dr. Nenad Brkić,profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, član Komitetaza dodjelu nagrada i priznanja u poduzetništvu za 2014. godinu (BiH);
 5. mr. sci. Franc Pangerl, predsjednik Uprave „Celjski sajam“ d.d. Celje, član Komitetaza dodjelu nagrada i priznanja u poduzetništvu za 2014. godinu(Slovenija);
 6. mag. oec. VesnaCvitanović, pomoćnica / savjetnica glavnog direktora za komercijalno – financijske poslove „Zagrebačkog velesajma“ d.o.o. Zagreb, član Komiteta za dodjelu nagrada i priznanja u poduzetništvu za 2014. godinu (Hrvatska);
 7. prof. dr. Jugoslav Jovičić,vanredni profesor na Nezavisnom univerzitetu u Banja Luci i direktor Naučnoistraživačkog instituta Nezavisnog univerziteta u Banja Luci, član Komitetaza dodjelu nagrada i priznanja u poduzetništvu za 2014. godinu(BiH);
 8. prof. dr. BiljanaSekulovska-Gaber, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Sv. Ćiril i Metodij“ Skoplje, član Komitetaza dodjelu nagrada i priznanja u poduzetništvu za 2014. godinu (Makedonija);
 9. prof. dr. AleksandarAndrejević, rektor Univerziteta „Educons“ Sremska Kamenica, ex generalni direktor „Novosadskog sajma“ a.d. Novi Sad, član Komitetaza dodjelu nagrada i priznanja u poduzetništvu za 2014. godinu (Srbija);
 10. prof. dr. Rusmir Sendić, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,ex ministar za privredu Kantona Sarajevo, član Komitetaza dodjelu nagrada i priznanja u poduzetništvu za 2014. godinu (BiH);
 11. prof. dr. sc. Slavica Singer,profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta „Josip Juraj Štrosmajer“ u Osijeku,član Komitetaza dodjelu nagrada i priznanja u poduzetništvu za 2014. godinu(Hrvatska);
 12. prof. dr. Bahrija Umihanić, profesor naEkonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, premijer Vlade Tuzlanskog kantona, član Komitetaza dodjelu nagrada i priznanja u poduzetništvu za 2014. godinu(BiH);
 13. gosp. Ante Vlahović, predsjednik Uprave „ADRIS GRUPA“ d.d., Rovinj, Hrvatska;
 14. dr. Albin Doberšek i g-đa Tatjana Doberšek, vlasnici „ENGINEERING DOBERSEK“ G.m.b.H., Mönchengladbach, Njemačka;
 15. gosp. Svetozar Janevski, predsjednik Upravnog odbora „Vinarije Tikveš“ Kavadarci i vodeći partner investicijske grupe „M6“, Skoplje, Makedonija;
 16. gosp. Anđelko Leko, predsjednik Uprave i suvlasnik „HUP“ d.d., Zagreb, Hrvatska;
 17. gosp. Nijaz Hastor, vlasnik i osnivač poslovnog sistema „ASA PREVENT GROUP“, Sarajevo, BiH;
 18. gosp. Redžo Bekto, vlasnik i osnivač „BEKTO PRECISA“ d.d., Goražde, BiH;
 19. gosp. Tomislav Antunović, vlasnik i osnivač kompanije „ANTUNOVIĆ“ d.d., Zagreb, Hrvatska;
 20. g-đa Bernarda Cecelja, vlasnica kompanije „BERNARDA“ d.o.o., Varaždin, Hrvatska;
 21. gosp. Đemal Memagić, osnivač i vlasnik poduzeća „Alma - Ras“ d.o.o., Olovo i načelnik Općine Olovo, BiH;
 22. gosp. Zlatko Ravlić, vlasnik i glavni direktor grupacije „RAVLIĆ“, Osijek, Hrvatska;
 23. g-đa Terezina Orlić, predsjednica Županijske gospodarske komore Dubrovačko – Neretvanske županije, Dubrovnik, Hrvatska;
 24. gosp. Goran Milić, direktor Vijesti i programa Televizije „Al Jazeera Balkans“, Sarajevo, BiH;;
 25. gosp. Ivan Topčić i g-đa Mirjana Topčić, osnivači i vlasnici tvrtke „Tim Kabel“, Zagreb, Hrvatska;
 26. gosp. Đorđo Antelj, osnivač i vlasnik „GEMAX“ d.o.o., Beograd, Srbija;
 27. gosp. Damir Tomičić, glavni izvršni direktor „AXINOM“ G.m.b.H., Furth, Njemačka;
 28. gosp. Bedri Kosumi, osnivač i vlasnik „PESTOVA“ d.o.o., Priština, Kosovo ;
 29. prof. dr. Velimir Srića*, redovni profesor menadžmenta i informatičke tehnologije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska;
 30. prof. dr. sc. Nikica Gabrić, osnivač i vlasnik Specijalne bolnice / klinike za oftalmologiju „SVJETLOST“, Zagreb /Split/Sarajevo/Banja Luka, Hrvatska - BiH;
 31. gosp. Pero Gudelj, vlasnik i generalni direktor Kompanije „FIS“, Vitez, BiH;
 32. prof. dr. Sanja Popović – Pantić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Srbije i istraživač na Institutu „Mihajlo Pupin“, Beograd, Srbija;
 33. gosp. Vinko M. Ćuro, predsjednik U.O. MPF „PERSPEKTIVE“, Sarajevo, BiH; osnivač i predsjednik Uprave „PROMO – GLOBAL“ d.o.o., Zagreb, Hrvatska;
 34. gosp. Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Banja Luka, BiH;
 35. prof. dr. Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli, BiH;
 36. gosp. Safudin Čengić*, predsjednik Udruge poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i generalni direktor „CENTROTRANS“ d.d., Sarajevo, BiH.
 37. mr. sci. Nedžad Rešidbegović, generalni direktor „BH TELECOM“ d.d., Sarajevo, BiH;
 38. gosp. Sandi Češko, osnivač transnacionalne korporacije „STUDIO MODERNA“, Ljubljana, Slovenija;
 39. dr. med. sci Alija Azabagić, osnivač i vlasnik Poliklinike „AZABAGIĆ“ d.o.o., Tuzla, BiH.
 40. gosp. Senad Džambić*, vlasnik i generalni direktor trgovačke kompanije „BINGO“ d.o.o., Tuzla, BiH;
 41. prof. dr. Himzo Bajrić, pomoćnik izvršnog direktora Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa u „BH TELECOM“ d.d., Sarajevo, BiH;
 42. mr. sci. Jasminko Arnautović, samostalni konsultant, Tuzla, BiH;
 43. gosp. Dragan Petrović, direktor trgovinsko/distributerske i konsalting firme „INDUCO“ d.o.o., Beograd, Srbija / Slavonski Brod, Hrvatska;
 44. gosp. Maid Porobić, direktor J.P. „PANONICA“ d.o.o., Tuzla, BiH;
 45. Mr. sc. Lidija Marušić, direktorica „RAIFFEISEN BANK“ d.d. Sarajevo - Glavna filijala Tuzla, BiH;
 46. g-đa Efka Heder, ravnateljica SEECEL-a /South East European Centre for Entrepreneurial Learning/ Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja Jugoistočne Evrope, Zagreb, Hrvatska;
 47. g-đa Željka Mrkša, stručnjakinja za učenje za poduzetništvo, SEECEL /South East European Centre for Entrepreneurial Learning/ Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja Jugoistočne Evrope, Zagreb, Hrvatska;
 48. gosp. Zlatko Berbić, osnivač i direktor Agencije „COLLOSEUM“ Tuzla i Radio „KAMELEON“, Tuzla / Sarajevo, BiH;
 49. prof. dr. Najil Kurtić, redovni je profesor na Univerzitetu u Tuzli, BiH;
 50. g-đa Irena Božić, viši stručni saradnik u Službi za budžet i finansije Općine Tuzla, BiH;
 51. g-đa Ranka Ninković – Papić, direktorica Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, BiH;
 52. mr.sci. Vjekoslav Čamber, ministar rada i socijalne politike u Vladi Federacije BiH, Sarajevo, BiH;
 53. gosp. Dragan Milović, pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Sarajevo, BiH;
 54. gosp. Damir Bulčević, šef Odjeljenja za privredni razvoj Brčko Distrikta BiH, Brčko, BiH;
 55. gosp. Adnan Delić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Sarajevo, BiH;
 56. doc. dr. sc. Aleksandar Erceg, pomoćnik voditelja Centra za franšizu Centra za poduzetništvo u Osijeku, Hrvatska;
 57. mr. sc. Ljiljana Kukec, predsjednica Hrvatske udruge za franšizno poslovanje i potpredsjednica Europske franšizne federacije EFF;
 58. gosp. Faik Muhić, advokat, osnivač i direktor Advokatske kancelarije „MUHIĆ I DR.“ d.o.o., Tuzla, BiH;
 59. gosp. Predrag Zgonjanin, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske i generalni direktor „SHP CELEX“ a.d., Banja Luka, BiH.
 60. prof. dr. Safet Kozarević, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, BiH;
 61. gosp. Franjo Rajković, vlasnik i generalni direktor jedine franšizne kompanije u BiH – „ECONOMIC“ d.o.o., Vitez, BiH;
 62. g-đa Sofija Šmitran, predsjednica Hrvatske udruge poslovnih žena „KRUG“, Zagreb, Hrvatska i direktorica „IND-ECO“ d.o.o. Rijeka, Hrvatska;
 63. doc. dr. Sanjin Halimović, ministar razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH, Mostar, BiH;
 64. mr. sci. Jozo Bejić, tajnik u Ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH, Mostar, BiH;
 65. gosp. Fahir Humić, osnivač i vlasnik „INDEX“ d.o.o., Gračanica, BiH;
 66. mr. sc. Daria Krstičević, predstojnica Državnog ureda za Hrvate izvan R. Hrvatske, Zagreb, Hrvatska;
 67. prof. dr. sc. Gordan Lauc, osnivač i predsjednik Uprave prvog privatnog DNA laboratorija u široj regiji „GENOS“ d.o.o. Osijek/Zagreb, Hrvatska;
 68. prof. dr. Ejup Ganić, predsjednik i rektor Univerziteta Sarajevska škola za nauku i tehnologiju, Sarajevo, BiH;
 69. mr. sci. Stipe Prlić, predsjednik Uprave „HT - ERONET“ d.d., Mostar, BiH;
 70. g-đa Vesna Puratić, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Sarajevo, BiH;
 71. g-đa Goranka Grgić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju Grada Varaždina, Hrvatska;
 72. gosp. Adnan Osmanagić, osnivač i vlasnik „Radio Stari Grad“ d.o.o., Sarajevo, BiH;
 73. gosp. Husein Topčagić, direktor „Gradačački sajam“ d.o.o., Gradačac, BiH;
 74. gosp. Nikša Peronja, načelnik Općine Jelsa, Hrvatska;
 75. gosp. Nersudin Salihović, osnivač i vlasnik „UNIBRISTOL“ d.o.o., Tuzla, BiH;
 76. gosp. Ivan Matejašić, direktor „SPIN“ d.o.o. Osijek, Hrvatska;
 77. gosp. Zvonko Popović, direktor „KANAAN“ d.o.o., Donji Miholjac, Hrvatska;
 78. gosp. Dražen Crnković, direktor „DUCATI COMPONENTI – Tvornica generatora“ d.o.o. Ludbreg, Hrvatska;
 79. gosp. Tomislav Ladan, direktor „THERMOFLUX“ d.o.o., Jajce, BiH;
 80. gosp. Midhat Terzić, generalni direktor „SARAJEVO – OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo, BiH;
 81. gosp. Senad Džambić, osnivač i vlasnik „BINGO“ d.o.o., Tuzla, BiH;
 82. gosp. Aleksandar Vićentić, generalni direktor „IKARBUS“ a.d. za proizvodnju autobusa i specijalnih vozila, Beograd, Srbija;
 83. gosp. Marko Franjić, direktor „DIGIMARK“ d.o.o., Zagreb, Hrvatska;
 84. gosp. Vangjel Dimanovski, glavni direktor „ACDC - DCAC“ d.o.o., Skoplje, Makedonija;
 85. mr. sc. Snježana Kopruner, predsjednica Uprave „GS – TVORNICA MAŠINA TRAVNIK“ d.d., Travnik, BiH;
 86. gosp. Sead Džafić, vlasnik „UNIS TOK“ d.o.o., Kalesija, BiH;
 87. gosp. Darko Bajčetić, vlasnik i predsjednik „CENTRO ŠTAMPA“ Holding, Beograd, Srbija;
 88. gosp. Tonćo Barbarić, predsjednik Uprave „FEAL“ d.o.o., Široki Brijeg, BiH;
 89. gosp. Vladimir Lazarević, generalni direktor „FORMA IDEALE“ d.o.o., Kragujevac, Srbija;
 90. gosp. Željko Vukelić, direktor „LIDER MEDIA“ d.o.o., Zagreb, Hrvatska;
 91. gosp. Aida Zubčević, predsjednica Asocijacije poslovnih žena BiH „ONE“, Sarajevo, BiH;
 92. gosp. Mladen Ivešić, predsjednik Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče, Žepče, BiH;
 93. g-đa Mira Jović, izvršna direktorica Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče, Žepče, BiH;
 94. gosp. Tomislav Majić, predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao LINK, Mostar, BiH;
 95. gosp. Davor Krezić, predsjednik U.O. „INTERA“ Tehnološki park, Mostar, BiH;
 96. g-đa Andrea Novaković, direktorica Razvojna agencije Grada Dubrovnika „DURA“, Dubrovnik, Hrvatska;
 97. g-đa Branka Janko, direktorica Razvojne agencije Žepče, Žepče, BiH;
 98. gosp. Aleksander Zalaznik, predsjednik Udruženja menadžera Slovenije, Ljubljana, Slovenija;
 99. g-đa Sonja Šmuc, izvršna direktorica Udruženja menadžera Slovenije, Ljubljana, Slovenija;
 100. gosp. Siniša Vukelić, predsjednik Udruženja za promociju evropskih standarda i unapređenje poslovnog ambijenta, Banja Luka, BiH;
 101. gosp. Predrag Mitrović, predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore, Podgorica, Crna Gora;
 102. g-đa Suzana Radulović, generalni sekretar Unije poslodavaca Crne Gore, Podgorica, Crna Gora;
 103. dr. Anto Domić, gradonačelnik BRČKO DISTRIKTA BIH, Brčko, BiH;
 104. gosp. Esad Kadrić, zamjenik gradonačelnika BRČKO DISTRIKTA BIH, Brčko, BiH;
 105. gosp. Antun Korušec, gradonačelnik GRADA BJELOVARA, Hrvatska;
 106. gosp. Petar Filipović, predjednik OPĆINE INĐIJA, Srbija;
 107. gosp. Milan Bandić, gradonačelnik GRADA ZAGREBA, Hrvatska;
 108. g-đa Mirka Jozić, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo Grada Zagreba, Zagreb, Hrvatska;
 109. gosp. Andro Vlahušić, gradonačelnik GRADA DUBROVNIKA, Hrvatska;
 110. mr.sc. Suad Huskić, načelnik OPĆINE TEŠANJ, BiH;
 111. dr. Milan Miličević, načelnik OPĆINE TESLIĆ, BiH;
 112. gosp. Mato Zovko, načelnik OPĆINE ŽEPČE, BiH;
 113. gosp. Nikša Peronja, načelnik OPĆINE JELSA, Hrvatska;
 114. gosp. Adnan Osmanagić, osnivač i direktor „RADIO STARI GRAD“ d.o.o., Sarajevo, BiH;
 115. gosp. Irfan Oručević, direktor „TV 1“ Mostar / Sarajevo d.o.o., BiH;
 116. gosp. Sanjin Bećiragić, direktor programa „TV 1“ Mostar / Sarajevo d.o.o., BiH;
 117. g-đa Ana Buntić, urednica emisije „Kapital“ na „TV 1“ Mostar / Sarajevo d.o.o., BiH;
 118. g-đa Edina Isaković, direktorica „RTV TK“ d.o.o., Tuzla, BiH;
 119. gosp. Kasim Softić, urednik TV programa „RTV TK“ d.o.o., Tuzla, BiH;
 120. g-đa Edina Fazlić, Urednica obrazovno-dokumentarnog programa „RTV TK“ d.o.o., Tuzla, BiH;
 121. g-đa Azra Atagić – Ćatović, direktor „EUROKAPIJA“ d.o.o. (Web portal „e-Kapija“) Ilidža, BiH;
 122. gosp. Edin Leho, direktor „EL KONCEPT“ d.o.o. (Poslovni portal „FiniInfo“) Zagreb, Hrvatska;
 123. g-đa Sandra Hasanović, direktorica „MONTENEGRO BIZNIS“ Poslovni portal, Podgorica, Crna Gora;
 124. gosp. Aleksandar Šćekić, osnivač i direktor „CTRL“ d.o.o. (Finansijski portal „Bankar.me“), Podgorica, Crna Gora;
 125. gosp. Goran Radman, glavni ravnatelj „HRVATSKE - RADIO TELEVIZIJE“ d.d. Zagreb, Hrvatska;
 126. gosp. Saša Runjić, ravnatelj programa „HRVATSKE - RADIO TELEVIZIJE“ d.d. Zagreb, Hrvatska;

 

 

II. FI R M E, I N S T I T U C I J E I O R G A N I Z A C I J E

 

 

 1. „UNIBRISTOL“ d.o.o., Tuzla, BiH;
 2.  „SPIN“ d.o.o., Osijek, Hrvatska;
 3. „MBRAINTRAIN“ d.o.o., Beograd, Srbija;
 4. „KANAAN“, Donji Miholjac, Hrvatska;
 5. „DUCATI COMPONENTI – Tvornica generatora“ d.o.o., Ludbreg, Hrvatska;
 6. „THERMOFLUX“ d.o.o., Jajce, BiH;
 7. „SARAJEVO – OSIGURANJE“ d.d., Sarajevo, BiH;
 8. „GRADAČAČKI SAJAM“ d.o.o., Gradačac, BiH;
 9. „ADRIS GRUPA“ d.d., Rovinj, Hrvatska;
 10. „ENGINEERING DOBERSEK“ G.m.b.H., Mönchengladbach, Njemačka;
 11. „VINARIJA TIKVEŠ“ d.d., Kavadarci, Makedonija;
 12. „M6“ Investicijska grupa, Skoplje, Makedonija;
 13. „HUP“ d.d., Zagreb, Hrvatska;
 14. „ASA PREVENT GROUP“ d.d., Sarajevo, BiH;
 15. „BEKTO PRECISA“ d.d., Goražde, BiH;
 16. „ANTUNOVIĆ“ d.d., Zagreb, Hrvatska;
 17. „BERNARDA“ d.o.o., Varaždin, Hrvatska;
 18. „ALMA - RAS“ d.o.o., Olovo, BiH;
 19. „RAVLIĆ“ d.o.o., Osijek, Hrvatska;
 20. „TIM KABEL“ d.o.o., Zagreb, Hrvatska;
 21. „FIS“ d.o.o., Vitez, BiH;
 22. „PROMO – GLOBAL“ d.o.o., Zagreb, Hrvatska;
 23. „CENTROTRANS“ d.d., Sarajevo, BiH;
 24. „BH TELECOM“ d.d., Sarajevo, BiH;
 25. „STUDIO MODERNA“ d.d., Ljubljana, Slovenija;
 26. „BINGO“ d.o.o., Tuzla, BiH;
 27. „INDUCO“ d.o.o., Beograd, Srbija;
 28. „INDUCO“ d.o.o., Slavonski Brod, Hrvatska;
 29. J.P. „PANONICA“ d.o.o., Tuzla, BiH;
 30. „RAIFFEISEN BANK“ d.d. ,Sarajevo, BiH;
 31. „SHP CELEX“ a.d., Banja Luka, BiH;
 32. „ECONOMIC“ d.o.o., Vitez, BiH;
 33. „IND-ECO“ d.o.o., Rijeka, Hrvatska;
 34. „INDEX“ d.o.o., Gračanica, BiH;
 35. „HT - ERONET“ d.d., Mostar, BiH;
 36. „IKARBUS“ a.d. za proizvodnju autobusa i specijalnih vozila, Beograd, Srbija;
 37. „MUHIĆ I DR.“ Advokatska kancelarija d.o.o., Tuzla, BiH;
 38. „SVJETLOST“ Klinika d.o.o., Zagreb /Split/Sarajevo/Banja Luka, Hrvatska - BiH;
 39. „AZABAGIĆ“ Poliklinika d.o.o., Tuzla, BiH;
 40. GENOS“ d.o.o., Osijek/Zagreb, Hrvatska;
 41. MPF „PERSPEKTIVE“, Sarajevo, BiH;
 42. MEF „PERSPEKTIVE“, Dubrovnik, Hrvatska;
 43. „COLLOSEUM“ Agencija, Tuzla, BiH;
 44. „DIGIMARK“ d.o.o., Zagreb, Hrvatska;
 45. „PESTOVA“ d.o.o., Priština, Kosovo;
 46. „ACDC - DCAC“ d.o.o., Skplje, Makedonija;
 47. „GS – TVORNICA MAŠINA TRAVNIK“ d.d., Travnik, BiH;
 48. „GEMAX“ d.o.o., Beograd, Srbija;
 49. „UNIS TOK“ d.o.o., Kalesija, BiH;
 50. „EL KONCEPT“ d.o.o., Zagreb, Hrvatska;
 51. „AXINOM“ G.m.b.H., Furth, Njemačka;
 52. „CENTRO ŠTAMPA“ Holding („MOJ KIOSK“ i „CENTROSINERGIJA“), Beograd, Srbija;
 53. „CTRL“ d.o.o., Podgorica, Crna Gora;
 54. „EUROKAPIJA“ d.o.o., Ilidža, BiH;
 55. „FEAL“ d.o.o., Široki Brijeg, BiH;
 56. „FORMA IDEALE“ d.o.o., Kragujevac, Srbija;
 57. „LIDER MEDIA“ d.o.o., Zagreb, Hrvatska;
 58. SEECEL (South East European Centre for Entrepreneurial Learning) Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja Jugoistočne Evrope, Zagreb, Hrvatska;
 59. UNIVERZITET U TUZLI, Tuzla, BiH;
 60. FAKULTET ELEKTROTEHNIKE UNIVERZITETA U TUZLI, Tuzla, BiH;
 61. FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U TUZLI, Tuzla, BiH;
 62. EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U TUZLI, Tuzla, BiH;
 63. SARAJEVSKA ŠKOLA ZA NAUKU I TEHNOLOGIJU, Sarajevo, BiH;
 64. INSTITUT „MIHAJLO PUPIN“, Beograd, Srbija;
 65. „DELFIN“ (Developing Effective Leadership For Innovation) d.o.o., Zagreb, Hrvatska;
 66. HGK - ŽUPANIJSKA GOSPODARSKA KOMORA DUBROVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE, Dubrovnik, Hrvatska;
 67. UDRUGA POSLODAVACA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, Sarajevo, BiH;
 68. UNIJA UDRUŽENJA POSLODAVACA REPUBLIKE SRPSKE, Banja Luka, BiH;
 69. UDRUŽENJE POSLOVNIH ŽENA SRBIJE, Beograd, Srbija;
 70. ASOCIJACIJA POSLOVNIH ŽENA BIH „ONE“, Sarajevo, BiH;
 71. HRVATSKA UDRUGA POSLOVNIH ŽENA „KRUG“, Zagreb, Hrvatska;
 72. UDRUGA PODUZETNIKA I POSLODAVACA ŽEPČE (UPIP), Žepče, BiH;
 73. UDRUŽENJE ZA PODUZETNIŠTVO I POSAO LINK, Mostar, BiH;
 74. CENTAR ZA FRANŠIZU CENTRA ZA PODUZETNIŠTVO, Osijek, Hrvatska;
 75. HRVATSKA UDRUGA ZA FRANŠIZNO POSLOVANJE, Zagreb, Hrvatska;
 76. EUROPSKA FRANŠIZNA FEDERACIJA – EFF, Brisel, Belgija;
 77. FONDACIJA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE U BOSNI I HERCEGOVINI, Sarajevo, BiH;
 78. „INTERA“ Tehnološki park, Mostar, BiH;
 79. „DURA“ Razvojna agencija Grada Dubrovnika, Dubrovnik, Hrvatska;
 80. RAZVOJNA AGENCIJA ŽEPČE, Žepče, BiH;
 81. UDRUŽENJE ZA PROMOCIJU EVROPSKIH STANDARDA I UNAPREĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA, Banja Luka, BiH; 8
 82. UDRUŽENJE MENADŽERA SLOVENIJE, Ljubljana, Slovenija;
 83. UNIJA POSLODAVACA CRNE GORE, Podgorica, Crna Gora;
 84. VLADA BRČKO DISTRIKTA BIH, Brčko, BiH;
 85. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BIH, Sarajevo, BiH;
 86. MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH, Sarajevo, BiH;
 87. MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA REPUBLIKE SRPSKE, Banja Luka, BiH;
 88. MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA FEDERACIJE BIH, Mostar, BiH;
 89. MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE FEDERACIJE BIH, Sarajevo, BiH;
 90. AGENCIJA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE BIH, Sarajevo, BiH;
 91. DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Hrvatska;
 92. GRAD BJELOVAR, Hrvatska;
 93. OPĆINA INĐIJA, Srbija;
 94. GRAD ZAGREB, Hrvatska;
 95. GRAD DUBROVNIK, Hrvatska;
 96. OPĆINA TEŠANJ, BiH;
 97. OPĆINA TESLIĆ, BiH;
 98. OPĆINA ŽEPČE, BiH;
 99. GRAD VARAŽDIN, Hrvatska;
 100. OPĆINA JELSA, Hrvatska;
 101. „RADIO STARI GRAD“ d.o.o., Sarajevo, BiH;
 102. „TV 1“ d.o.o., Mostar / Sarajevo, BiH;
 103. „RTV TK“ d.o.o., Tuzla, BiH;
 104. Web portal „e-Kapija“, Ilidža, BiH;
 105. „HRT – HRVATSKA TELEVIZIJA“ d.d., Zagreb, Hrvatska;
 106. Televizija „AL JAZEERA BALKANS“ d.o.o., Sarajevo, BiH;
 107. Radio „KAMELEON“ d.o.o., Tuzla / Sarajevo, BiH;
 108. „CAPITAL“ Poslovni portal, Banja Luka, BiH;
 109. „FINIINFO“ Poslovni portal, Zagreb, Hrvatska;
 110. „MONTENEGRO BIZNIS“ Poslovni portal, Podgorica, Crna Gora;
 111. „BANKAR.me“ Finansijski portal, Podgorica, Crna Gora;
 112. „LIDER“ poslovni tjednik, Zagreb, Hrvatska;
 113. ...
 

 

 

MEĐUNARODNI EKONOMSKI FORUM PERSPEKTIVE

Dubrovnik – Zagreb – Sarajevo – Tuzla - Banja Luka
Beograd - Podgorica – Skoplje - Celje

e-mail:
www.perspektive.com.hr
Hrvatska: +385 91 905 99 52
BiH: +387 63 / 283 – 411
Uz Jadransku cestu 40, 20 230 Dubrovnik, Hrvatska.

Please publish modules in offcanvas position.