FAQ

Znanje je investicija

 

PROJEKT promocije i nagrađivanja najzaslužnijih

ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA
na području JUGOISTOČNE EUROPE
Stvaratelji za stoljeća

II Regionalni SUMMIT PODUZETNIKA JUGOISTOČNE EUROPE na području JUGOISTOČNE EUROPE
300 najboljih

 Poduzetnici biraju NAJ poduzetnike
Dubrovnik, (26.), 27. i 28. 03. 2015.

 

Pitanje 1: Da li se uz dodjelu nagrada i priznanja paralelno održava i Regionalni summit poduzetnika i kada ?
ODGOVOR: Da. Projekt promocije i nagrađivanja najzaslužnijih za razvoj poduzetništva na području Jugoistočne Europe „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ i II. Regionalni summit poduzetnika Jugoistočne Europe „300 NAJBOLJIH“ su zasebni projekti. Međutim, kako su organizatori isti, ova dva projekta se nastoje organizirati zajedno. Dodjela nagrada i priznanja se održava 27.03. (u 4 programska dijela i termina) – sa uvodnom aktivnošću i 26.03., dok se Summit poduzetnika održava 27. i 28.03.2015.

PITANJE 2: Da li laureati trebaju doći 26.03. u Dubrovnik ili je dovoljno doći 27.03. ?
ODGOVOR: Dolazak 26.03. je poželjan ali nije obavezan. Smještaj koji je rezerviran u hotelu za laureate, kroz naručene paket aranžmane (br.1 do br.4), planiran je za 27./28.03. U slučaju dolaska 26.03., laureati to trebaju blagovremno najaviti kako bi im se rezervacija proširila i na 26.03. (n/d 26./27.03. laureati posebno plaćaju). Istovremeno, Prijem dobrodošlice koji je planiran za 26.03., prijem je za laureate, sudionike Summita poduzetnika, članove Komiteta i druge goste. Poželjan je dolazak i laureata.

Četvrtak, 26. 03. 2015. godine

 • 11:00 – 11:45 - I. aktivnost: KONFERENCIJA ZA NOVINARE Predstavljanje Projekta dodjele nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ i laureata.
 • 19:00 – 21:00 - I. aktivnost: PRIJEM DOBRODOŠLICE Predstavljanje Projekta dodjele nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ na Prijemu dobrodošlice za laureate, visoke uzvanike i partnere u Projektu.

 

PITANJE 3: Da li laureati sudjeluju na Summitu poduzetnika i kakve su obaveze ?
ODGOVOR: >Da. Programska satnica (Agenda) je koncipirana tako da svi sudionici mogu sudjelovati svim sadržajima u kojima žele sudjelovati. Laureati koji sudjeluju na Summitu poduzetnika nemaju nikakve (finansijske) obaveze prema organizatoru. Svi laureati će posebno biti pozvani od organizatora da govore na Summitu. Oni laureati koji to blagovremno potvrde (datum će biti naznačen u pozivu), bit će uvršteni u Program Summita. Izlaganje odnosno govor na Summitu treba se odnositi na temu Summita: „Budućnost poduzetništva – može i uspješno“, ali se može govoriti i o vlastitoj kompaniji / organizaciji, o iskustvima te uopćeno o značaju i prednostima poduzetništva...

PITANJE 4: Mesto održavanja svih aktivnosti predviđenih programom dodele i priznanja „Stvaratelji za stoljeća“ (nije navedeno u Planu promocije Laureata)?
ODGOVOR:Domaćin Svečane ceremonije dodjele nagrada i priznanja su:Hoteli VALAMAR (President, Lacroma, Argosy) ili hoteli HUP ZAGREB (Astarea, Mlini), mada su još uvijek u opciji i drugi hoteli sličnog kvalitativnog nivoa.Konačnu odluku organizatori će, prema planu, donijeti do 28.02.2015. godine.

PITANJE 5: Da li je tačno da među laureatima ima i poduzetnika koji nisu iz Jugoistočne Evrope (Njemačka, Švedska, Austrija...)?
ODGOVOR: Djelomično. Iz Austrije nismo imali prijedloge. Iz Švedske predloženi kandidati nisu blagovremeno dostavili (ili nisu dostavili u traženom obliku) obrazloženje kandidature, dok iz Njemačke imamo nekoliko prijedloga a dva laureata. Naime, organizatori i Komitet su se usuglasili da prihvatimo i kandidature za kandidate čije je sjedište izvan JI Evrope, jer se radi o poduzetničkim pothvatima i uspjesima koji imaju utjecaja odnosno doprinose promociji i razvoju poduzetništva i u JI Evropi.

PITANJE 6: Kako je preciziran smeštaj laureata, a kako njihovih zvanica? Na koliko besplatnih pozivnica ima pravo laureat, a koliko po komercijalnoj osnovi? Da li su prethodna pitanja uslovljena paketom usluga promocije za koju se odluči lauret.
ODGOVOR:Svaki paket aranžman (osim posljednjeg – broj 5) predviđa smještaj 27./28.03. na bazi n/d kako je navedeno u Planu promocije:

 

RB. OPIS PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI VRSTA (NAZIV) I VRIJEDNOST PAKET ARANŽMANA
PAKET ARANŽMAN 01 - BRILIANT VRIJEDNOST: 4.890,- EUR PAKET ARANŽMAN 02 - PREMIUM VRIJEDNOST: 2.890,- EUR PAKET ARANŽMAN 03 - PLATINUM VRIJEDNOST: 1.890,- EUR PAKET ARANŽMAN 04 - GOLD VRIJEDNOST: 890,- EUR PAKET ARANŽMAN 05 - STANDARD VRIJEDNOST: BEZ FINANCIJ. PARTICIPACIJE
1. Smještaj laureata u hotelu visoke kategorije u vrijeme održavanja Svečanosti dodjele nip na bazi 1 n/d1. laureat + 3 osobe laureat + 1 osoba samo laureat samo laureat Ne

 

PITANJE 7: Da li gosti u pratnji laureata mogu da prisutvuju svim događajima predviđenim Programom, koliko zvanica laureta može da prisustvuje Gala večeri – Svečanosti dodele priznanja 27.03.?
ODGOVOR: Da, gosti u pratnji laureata mogu da prisutvuju svim događajima predviđenim Programom. Drugi dio pitanja definiran je Planom promocije – kako slijedi:

 

RB. OPIS PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI VRSTA (NAZIV) I VRIJEDNOST PAKET ARANŽMANA
PAKET ARANŽMAN 01 - BRILIANT VRIJEDNOST: 4.890,- EUR PAKET ARANŽMAN 02 - PREMIUM VRIJEDNOST: 2.890,- EUR PAKET ARANŽMAN 03 - PLATINUM VRIJEDNOST: 1.890,- EUR PAKET ARANŽMAN 04 - GOLD VRIJEDNOST: 890,- EUR PAKET ARANŽMAN 05 - STANDARD VRIJEDNOST: BEZ FINANCIJ. PARTICIPACIJE
2. Sudjelovanje laureata (broj osoba kako je navedeno) u svečanom programu dodjele nip sa gala večerom . laureat + 3 osobe laureat + 3 osoba laureat + 2 osobe laureat + 1 osobe Samo laureat

 

 

PITANJE 8: Prema Protokolu, kada je predviđeno da naš predstavnik primi VELIKO PRIZNANJE STVARATELJI ZA STOLJEĆAZA DOPRINOS RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA U JUGOISTOČNOJ EVROPI ?
ODGOVOR: Priznanja i nagrade se, kako znate, dodjeljuju u 4 kategorije. Za svaku kategoriju, priznanja se dodjeljuju u okviru drugog programa odnosno u drugom terminu (ali svi 27.03.). Nagrada vašem laureatu - predstavniku bit će uručena u:

Petak, 27. 03. 2015. godine
 • 18:00 – 19:00 - IV. aktivnost: PRIČE O USPJEHU / FMP - Forum mladih poduzetnika
 • Druženje laureata, uz koktel, sa članovima Foruma mladih poduzetnika Jugoistočne Europe „4E – EKONOMIJA, EKOLOGIJA, ENERGIJA, EUROPA 2050“ i sudionicima Foruma za buduće poduzetnike te
 • dodjela PRIZNANJA „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ ZA DOPRINOS RAZVOJU PODUZETNIŠTVA U JUGOISTOČNOJ EUROPI. Domaćini:predsjednik Foruma mladih poduzetnika JI Europe i predsjednik U.O. MEF „PERSPEKTIVE“.
 • Obraćanje laureata.
 • Zajedničko fotografiranje laureata i članova međunarodnog Komiteta za dodjelu nagrada i priznanja. - Uz prisustvo: drugih laureata, visokih uzvanika, partnera u Projektu i novinara.

 

PITANJE 9: ...i da li je predviđeno njegovo obraćanje?
ODGOVOR: Scenariji se rade u periodu od 02. do 10.03.2015. Uvažavajući potrebu ali i želju mnogih laureata da se obrate prisutnima prilikom primanja nagrade i priznanja, organizatori će nastojati da što većem broju laureata omoguće obraćanje. Ta obraćanja mogu biti i izvan konkretnog termina kada taj laureat prima nagradu i priznanje (npr. na Konferenciji za novinare ili sl.).

PITANJE 10: Da li predviđeno predstavljanje UPŽ Srbije kao laureata u knjizi “Stvaratelji zastoljeća” i kolika dužina teksta treba da bude i rok za dostavljanje materijala?
ODGOVOR: Ovo pitanje definirano je Planom promocije – kako slijedi:

 

RB. OPIS PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI VRSTA (NAZIV) I VRIJEDNOST PAKET ARANŽMANA
PAKET ARANŽMAN 01 - BRILIANT VRIJEDNOST: 4.890,- EUR PAKET ARANŽMAN 02 - PREMIUM VRIJEDNOST: 2.890,- EUR PAKET ARANŽMAN 03 - PLATINUM VRIJEDNOST: 1.890,- EUR PAKET ARANŽMAN 04 - GOLD VRIJEDNOST: 890,- EUR PAKET ARANŽMAN 05 - STANDARD VRIJEDNOST: BEZ FINANCIJ. PARTICIPACIJE
13. Reportažno predstavljanje laureta u knjizi „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ po konceptu navedenom u poglavlju IV. Na 4 stranice Na 3 stranice Na 2 stranice Na 1 stranici Ne

Rok za dostavljanje materijala bit će (okvirno) 20.04.2015. (podsjećamo da je rok za izdavanje knjige 27.05.2015. godine. 

 

PITANJE 11: 7. Da li laureat ima pravo na besplatne primerke knjige, koliko, i na koji način će mu oni biti distribuirani ?
ODGOVOR: DA, razrez tiraža je u nastavku teksta (crvenom bojom su određeni približni tiraži za svakog laureata ponaosob). Dostava na adresu laureata.  

 

PREGLED RASPODJELE (RAZREZ) TIRAŽA KNJIGE/MONOGRAFIJE I POSEBNIH TOMOVA/KATALOGA „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ 2014. / 2015.
RB KNJIGA ILI DIO KNJIGE (TOM) TIRAŽ ZA LAUREATE (4.650 primjeraka) (Prosječan tiraž koji zavisi i od zakupa paket aranžmana promocije) TIRAŽ ZA POKLA- NJANJE I PROMO-CIJE TIRAŽ ZA BIBLIO- TEKE TIRAŽ ZA PRODAJU
NAPOMENA UKUPNO:
NZŽDUP PZRIIIUP PZDRP PZDPP
 1. CJELOVITA KNJIGA (monografija) 14 L x 35 = 490 13 L x 30 = 390 23 L x 30 = 690 13 L x 30 = 390 1.040 500 2.500 6.000 primjeraka
 2. TOM 1 (katalog) - Nagrada za životno djelo u poduzetn. (NZŽDUP) 14 L x 50 = 700  /  /  / 300 / / 1.000 primjeraka
 3. TOM 2 (katalog) – Priznanje za razvoj ideja, inovacije i invest. u pod. u JIE (PZRIIIUP) / 13 L x 50 = 650 / / 350 / / 1.000 primjeraka
 4. TOM 3 (katalog) – Priznanje za doprinos razvoju pod. u JIE(PZDRP) / / 23 L x 30 = 690 / 310 / / 1.000 primjeraka
 5. TOM 4 (katalog) - Priznanje za doprinos promociji pod. u JIE(PZDPP) / / / 13 L x 50 = 650 350 / / 1.000 primjeraka
 U K U P N O :  1.190  1.040 1.380  1.040  2.350  500  2.500 10.000 primjeraka

N a p o m e n e :

 1. Po potrebi, od tiraža namijenjenog za prodaju, povećavat će se tiraž potreban za promocije;
 2. Razrez nije postavljen nefleksibilno, tako da se pojedinačni tiraži za laureate mogu povećavati u razumnim granicama, a na ime tiraža namijenjenog prodaji i eventualnog tiraža koji će pojedinim laureatima biti suvišan. Ovo će se posebno primjenjivati u situacijama kada laureati budu organizirali vlastite promocije i u drugim sličnim situacijama;
 3. Tiraži namijenjeni za laureate bit će distribuirani na adrese laureata;
 4. Aktivnost dostavljanja knjiga/monografija u biblioteke u zemljama sudionicama projekta i aktivnost prodaje knjiga/monografija slijedi odmah po izdavanju (od 1.6.2015.) prema posebnom Planu;
 5. Cjelokupna (eventualna) dobit od projekta izdavanja i prodaje knjige bit će alocirana za realizaciju programskih aktivnosti Međunarodnog ekonomskog foruma „PERSPEKTIVE“ Dubrovnik i za realizaciju programskih aktivnosti Foruma mladih poduzetnika Jugoistočne Evrope „4E – EKONOMIJA, EKOLOGIJA, ENERGIJA, EUROPA 2050.“.

 

PITANJE 12: Molim Vas za pojašnjenje predviđenih dešavanja za 28. 03. 2015.?
ODGOVOR:Obaviješteni ste da će se paralelno sa programom dodjele nagrada i priznanja (koji se odvija u 4 dijela 27.03.), održati i RSP / Regionalni summit poduzetnika (27.03. od 12:00 i 28.03. do 11:00). Za sve laureate predviđeno je da sudjeluju i na Summitu: i 27.03. i 28.03. 2015. Ovu aktivnost vodi poseban tim, i oni će uskoro obavijestiti laureate o svim mogućnostima odnosno pozvati ih na sudjelovanje. Sudjelovanje će moći biti aktivno (sa prezentiranjem rada i stavova o temi) i pasivno (samo sudjelovanje – bez izlaganja). Po završetku RSP-a, od 11:00 sudionici imaju slobodno vrijeme (Subota, 28. 03. 2015. godine Od 11:00 Fakultativna posjeta gradu Dubrovniku),odnosno tada se i završava zvanični program. (Nekoliko sudionika će ostati na Press konferenciji) 11:00 – 11:45 - 4. KONFERENCIJA ZA NOVINARE: Predstavljanje Zaključaka Summita / Preporuka za razvoj poduzetništva.

PITANJE 13: Molimo vas da nam potvrdite da li su svih 76 kandidata iz "užeg" kruga takodje dobili pomenuto priznanje koje je odredjeno kao univerzalno za sve kategorije?
ODGOVOR: Ne. Prvo: priznanja nisu univerzalna (osim naziva „Stvaratelji za stoljeća“). Dodjeljuju se u 4 različite kategorije a svako od njih u 3 potkategorije. Također, i oblikom i izgledom, priznanja nisu ista. Nagrade i priznanja u 2015. g. (za 2014. g.) dobilo je 63 laureata, što znači da 13 laureata iz tzv. užeg kruga ove godine nije odabrano u „društvo najboljih“. Prije definiranja „užeg kruga“ laureata, selekciju nije prošlo čak njih 264.

PITANJE 14: Hvala Vam na vrlo iscrpnom odgovoru. Molim Vas još samo par informacija, ukoliko ne možemo saznati tko su ostali kandidati, možete li nam reći koliko je poduzeća iz Hrvatske nominirano, te hoćemo li ukoliko ne pošaljemo kratki tekst (1-2 stranice) koji tražite, ostati nominirani? Kada do 10.02. pošaljete tko su pobjednici, hoćemo li dobiti informaciju samo ukoliko smo mi jedni od njih ili možemo dobiti cijeli popis pobjednika u svim kategorijama prije dodjele nagrada?
ODGOVOR:

 1. Razumijemo Vašu brigu da kao ugledna kompanija vodite računa „s kim ćete biti u društvu“. Taj (nepisani) kriterij i nama je veoma važan jer vodimo računa i o vlastitom renomeu i renomeu Projekta. Na žalost, u ovom trenutku, osim imena osoba i naziva tvrtki / organizacija koja nam je Komitet odobrio da ih možemo eksploatisati u internoj javnosti (dakle među kandidatima za nagrade), u ovom trenutku vam ne možemo dostaviti sva imena. Razlog je razumljiv: Ne smije se desiti da nečije ime koristimo u javnosti kao kandidata a kasnije da Komitet odluči da ta osoba/tvrtka ne dobije priznanje (ovo bi moglo značiti, mada još uvijek nemamo zvaničnu Odluku Komiteta, da su ove navedene osobe/tvrtke već odabrani laureati !?). Okvirno, od svih kandidiranih, iz Hrvatske će biti 25-30% nominiranih.
 2. Ukoliko ne pošaljete tekst sutra do 24,00 sati, nećete ostati kandidat odnosno ne možemo vas nominirati kod Komiteta jer za to nemamo obrazloženje niti od predlagača niti od vas, a, osim toga, od vas nemamo niti suglasnost da budete nominirani (naime, tekst koji dostavljate istovremeno predstavlja vašu suglasnost da budete nominirani).
 3. Što se tiče informacije o laureatima koju ćemo vam dostaviti do 10.02., o tome upravni organi organizatora i Komitet još nisu dali preporuku. Međutim, kako 01.03., prema našem Marketing planu, kreće javna promocija projekta i laureata, tada će taj spisak biti dostupan javnosti.
 4. Na poslijetku, da u najkraćem pojasnimo redoslijed koraka u cjelokupnoj proceduri (da bi vam sve ipak bilo još jasnije):

  a. Raspisan je javni poziv za predlaganje kandidata;
  b. Razne organizacije, tvrtke i institucije su predlagale kandidate. Kandidat tada stiče status (1) predloženi kandidat;
  c. Organizator je obrađivao predložene kandidature i tražio od predloženih kandidata da dostave obrazloženja i saglasnost na kandidaturu;
  d. Kandidati su dostavljali obrazloženja, čime tek tada postaju (2) zvanični kandidati. Čin dostavljanja obrazloženja istovremeno je predstavljao i suglasnost kandidata da bude nominiran kod Komiteta za dodjelu nagrad i priznanja.
  e. Organizator obrađeno/prilagođeno obrazloženje dostavlja Komitetu na odlučivanje. Tada kandidat postaje (3) zvanični nominirani kandidat.
  f. Komitet donosi konačnu Odluku o dodjeli nagrada i priznanja. Oni zvanični nominirani kandidati koji budu odabrani od strane Komiteta postaju (4) laureati (dobitnici) nagrada i priznanja.
  g. ....Slijedi druga faza Projekta: obavještavanje, pozivanje, medijska promocija, svečanost dodjele nip...itd....sve do 31.12.2015. godine. Nadamo se da će Vam ove informacije biti od pomoći.  

 

PITANJE 15: Da bismo sudjelovali na dodjeli nagrade, plaćamo li sami putne troškove te troškove smještaja ili trošak snosi organizator te koliko ljudi iz naše institucije može sudjelovati, planirali smo, zasada, 1 osobu s obzirom na druge aktivnosti koje imamo u istom periodu.
ODGOVOR: Putne troškove laureati plaćaju sami. Način smještaja je prezentiran u Planu promocije kojeg smo vam dostavili (tabela, str. 5, r.br. 01).

PITANJE 16: Ako sam dobro razumijela, sljedeći koraci su dostaviti Vam logo naš te plan promocije.
ODGOVOR: Potrebno je dostaviti logo što prije, te ostale elemente navedene u e-mailu od 2.2.15. – do 20.02.15.

PITANJE 17: Što se tiče promo materijala, SEECEL ima jako puno vlastitog promo materijala koji može biti distribuiran, ali me zanima je li takav materijal potreban za samu dodjelu nagrada.
ODGOVOR: I ovaj vid promocije je obuhvaćen Planom promocije (tabela, str. 5, r.br. 09). Međutim, vašoj organizaciji, zbog specifične djelatnosti, dozvolit ćemo i pomoći da distribuira svoje materijale bez obzira na Plan promocije.

PITANJE 18: Možete li, ljubazno Vas molim, poslati nam informaciju koji su nam sljedeći koraci.
ODGOVOR: Dakle, pošaljite logo, a zatim se opredjelite o paket aranžmanu i o tome nas obavijestite – dostavite Narudžbenicu do 12.02., pa zatim dostavite do 20.02 elemente navedene u našem posljednjeme-mailu (fotografije itd.). Dalje ćemo vas obavještavati u kontinuitetu i blagovremeno.

PITANJE 19: U slučaju za dodatnim pozivnicama za svečani program dodjele nagrada (gala večer), možete li mi navesti iznos/cijenu ulaznica.
ODGOVOR: Cijena još nije utvrđena jer nije definiran Program svečene večere. Planira se gala program, a osim onog oficijelnog dijela, razmatra se potencijalno sudjelovanje izvođača u zabavnom dijelu u dijapazonu: od Josipe Lisac i Škore, preko Nene Belana, Frajliili Rucner kvarteta...do Maje Sar, glumaca Melike Fakić i Zijada Gračića itd. Čim bude utvrđeno, javit ćemo vam i taj podatak.

PITANJE 20: U kojem hotelu od Valamar grupacije će biti realizirana gala večera.
ODGOVOR: VALAMAR ili HUP ZAGREB (a u opticaju su i drugi hoteli na Dubrovačkom području) !? Kako za sada ne znamo koja je grupacija, još ne možemo znamo niti hotel. Svi njihovi hoteli su u opciji. Odluka o ovome će biti donesena, kako smo vas obavještavali, do 28.02.2105.

PITANJE 21: Da li je poznat popis laureata te mogućnost uvida u popis.
ODGOVOR: Da. Planirano je da svim laureatima popis laureata bude dostavljen do 09.02.2015.

PITANJE 22: Da li je laureat ujedno i dobitnik nagrade i priznanja.
ODGOVOR: Da, laureat je dobitnik nagrade i priznanja. Uz priznanje se dodjeljuje i adekvatan certifikat.

 

...slijedi... Društvo uspješnih ....

 

 

 Drustvo uspjesni logo
 

 

 

 

MEĐUNARODNI EKONOMSKI FORUM PERSPEKTIVE

Dubrovnik – Zagreb – Sarajevo – Tuzla - Banja Luka
Beograd - Podgorica – Skoplje - Celje

e-mail:
www.perspektive.com.hr
Hrvatska: +385 91 905 99 52
BiH: +387 63 / 283 – 411
Uz Jadransku cestu 40, 20 230 Dubrovnik, Hrvatska.