PROJEKT promocije i nagrađivanja najzaslužnijih ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA na području JUGOISTOČNE EUROPE

 

Cilj Projekta promocije i nagrađivanja najzaslužnijih za razvoj poduzetništva na području jugoistočne Europe je: javno odati priznanje i široj javnosti skrenuti pažnju na velike vizionare i lidere sutrašnjice čija su neustrašivost, rad, znanje, kreativnost i vrhunski rezultati, temelj i glavni pokretač napretka zajednice u kojoj živimo te kreator razvojnih izazova za novo vrijeme.

PLAN I STRATEGIJA REALIZACIJE

UVOD

O predjeljenje organizatora je da se u 2014. godini, u povodu održavanjaRegionalnog summita poduzetnika (RSP),javno oda priznanje i široj javnosti skrene pažnju na velikevizionare i lidere sutrašnjice čija su neustrašivost, rad, znanje, kreativnost i vrhunski rezultati, temelj i glavni pokretač napretka zajednice u kojoj živimo te kreator razvojnih izazova za novo vrijeme.

U okviru Projekta bit će dodijeljene četiri vrste nagrada i priznanja, i to:

 • Velika nagrada za životno djelo u poduzetništvu;
 • Priznanje za doprinos razvoju poduzetništva u jugoistočnoj Europi;
 • Posebno priznanje za razvoj ideja, inovacije i investicije u poduzetništvui
 • Veliko priznanje za doprinos promociji poduzetništva.

Velika nagrada za životno djelo u poduzetništvu,bit će dodijeljenapoduzetnicima koji su u kontinuitetu svoje poslovne – poduzetničke karijere ostvarili izuzetne rezultate, koji su doprinijeli razvoju zajednice u kojoj žive i rade, te koji su vlastitim primjerom, inspirisali druge da vlastitim radom, znanjem i kreativnošću nesebično doprinose razvoju i boljoj budućnosti cjelokupne zajednice.

Priznanje za doprinos razvoju poduzetništva u jugoistočnoj Europi, bit će dodijeljeno pojedincima i organizacijama koji su svojim kontinuiranim i dugoročnim radom,te konkretnim rezultatima, značajno doprinijeli razvoju poduzetništva u jugoistočnoj Europi. Posebno priznanje za razvoj ideja, inovacije i investicije u poduzetništvu, bit će dodijeljenopojedincima i organizacijama koji su se posebno istakli po originalnošću kreiranih ideja u poduzetništvu i za poduzetništvo, po posebnim inovacijama koje unaprjeđuju razvoj poduzetništva te po realiziranim investicijama u poduzetništvu i/ili investicijama koje će doprinijeti razvoju poduzetništva.

Veliko priznanje za doprinos promociji poduzetništva,bit će dodijeljeno pojedincima i organizacijama koji su svojim aktivnostima i projektima (u području marketinga i medija, obrazovanja i nauke, državne uprave i uopće društvenog angažmana) posebno doprinijeli promociji poduzetništva, promociji njegovog značaja za ekonomski i društveni razvoj te promociji mogućnosti i područja razvoja poduzetništva.

 

 

II POSTUPAK KANDIDOVANJA I IZBORA LAUREATA

 1. Prvu inicijalnulistu potencijalnih dobitnika Velike nagrade za životno djelo u poduzetništvu(u daljem tekstu: Velika nagrada);Priznanja za doprinos razvoju poduzetništva u jugoistočnoj Europi(u daljem tekstu: Priznanje);Posebnog priznanja za razvoj ideja, inovacije i investicije u poduzetništvu (u daljem tekstu: Posebno priznanje) i Velikog priznanja za doprinos promociji poduzetništva(u daljem tekstu: Veliko priznanje),kreirat će i predložiti širi krug članova, rukovodilaca i saradnika svih organizatoraRegionalnog summita poduzetnika („INDUCO“ d.o.o. Beograd, Međunarodni poslovni forum „PERSPEKTIVE“ Sarajevo i „PROMO – GLOBAL“ d.o.o. Zagreb). Za kreiranje inicijalne liste bit će korišteno bogato komunikacijsko i tržišno iskustvo i saznanja te posebnoprijedlozi drugih poduzetnika i menadžera koji će biti pozvani da predlažu.
 2. Inicijalnu listu razmatraju i verifikuju izvršni organi organizatora (uprave / upravni odbori);
 3. Organizatori, pristigle i formirane prijedloge obrađuju i dopunjavaju dodatnim obrazloženjima uz pisane konsultacije sa samim kakndidatima odnosno njihovim organizacijama. Konsultacije istovremeno predstavljaju i saglasnost kandidata da bude nominovan prema Komitetu za dobijanje konkretne nagrade i/ili priznanja.
 4. Izvršni organi organizatora,(dorađenu) inicijalnu listu,u formi prijedloga,dostavljaju nezavisnomKomitetu za dodjelu nagrada i priznanja u poduzetništvu(u daljem tekstu: Komitet);
 5. Izvršni organi organizatora,prijedlog paralelno dostavljaju:
  • Programskom savjetu Summita poduzetnika,
  • Organizacijskom odboru Summita poduzetnika i
  • Izvršnom odboru Summita poduzetnika;
 6. Programski savjet, Organizacijski odbor i Izvršni odbor Summita poduzetnika iz prethodne tačke, o prijedlogu daju svoje mišljenje Komitetu koje nema obavezujući nego savjetodavni karakter;
 7. Komitet razmatra prijedlog kandidata za nagrade i priznanja kao i mišljenje Programskog savjeta, Organizacijskog odbora i Izvršnog odbora;
 8. Komitet, na temelju dobijenog prijedloga te na temelju prijedloga članova Komiteta, a imajući u vidu i mišljenje Programskog savjeta, Organizacijskog odbora i Izvršnog odbora, donosi konačnu Odluku o listi dobitnika nagrada i priznanja.

Prilikom donošenja Odluke, svaki prijedlog laureata treba dobiti dvije trećine glasova članova Komiteta.

Odluka Komiteta je konačna i obavezujuća za organizatore i sva projektna programsko-organizacijska tijela iz tačaka 2 i 4.

 

 

III KRITERIJI

III 1. VELIKA NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO U PODUZETNIŠTVU Kriteriji kojima će se rukovoditi predlagači te Komitet prilikom donošenja konačne odluke, nisu strogo definirani (kao egzaktni kriteriji), ali oni mogu biti:

 • opća pozitivna prepoznatljivost poduzetnika u javnosti;
 • opća prepoznatljivost uspješnosti poslovanja poduzetnika;
 • nekompromitiranost poduzetnika u javnosti;
 • prepoznatljivost poduzetnika po doprinosu razvoju lokalne zajednice, zapošljavanju, društveno-odgovornom poslovanju i drugim društvenim i ekonomskim vrijednostima;
 • angažiranost poduzetnika u društvenom radu;
 • dugotrajnost rada poduzetnika (tradicija);
 • drugi pozitivni atributi i osobine poduzetnika.
 • Poseban kriterij koji se treba imati u vidu je činjenica da li je poduzetnik svoj biznis (svoju kompaniju i svoje poslovanje) sam osmislio i izgradio, ili se njegov biznis temelji na (tranzicijskoj) privatizaciji. Naravno, prednost treba dati ovim prvima ali ni druge ne isključujemo. Napomene:
 • Broj laureata nije ograničen ali, imajući u vidu rasprostranjenost tržišta te spoznaje o broju uspješnih kompanija odnosno poduzetnika na regionalnom tržištu, kao i činjenicu da se nagrade i priznanja u 2014. godini dodjeljuju prvi put, procjenjuje se da je optimalan broj laureata od 15 do 20.
 • Tržište, odnosno geografsko područje sa kojega će biti nominirani laureati u 2014. godini su prevashodno: Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija (kao uža regija), s tim da će biti obuhvaćeno i tržište: Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Albanije... (šira regija).

 

 

III2.PRIZNANJE ZA DOPRINOS RAZVOJU PODUZETNIŠTVA U JUGOISTOČNOJ EUROPI

Kriteriji kojima će se rukovoditi predlagači teKomitet prilikom donošenja konačne odluke, nisu strogo definirani (kao egzaktni kriteriji), ali oni mogu biti:

 • opća prepoznatljivost u javnosti zalaganja pojedinca i/ili organizacije za promociju i razvoj poduzetništva;
 • realizacija konkretnih projekata kojima se promovira poduzetništvo i podstiče njegov razvoj;
 • broj članova – poduzetnika kod organizacije (udruženja) te kontinuitet i dužina (tradicija) njenog rada;
 • konkretan materijalni ili nematerijalni doprinos razvoju poduzetništva;
 • doprinos kreativnosti, inovativnosti i obrazovanju poduzetnika;
 • drugi pozitivni atributi i osobine pojedinca i/ili organizacije koji doprinose razvoju poduzetništva. Napomene:
 • Broj laureata nije ograničen ali, imajući u vidu rasprostranjenost tržišta te spoznaje o značajnijim aktivnostima koje se provode u cilju razvoja poduzetništva na području cijele regije, kao i činjenicu da se nagrade i priznanja u 2014. godini dodjeljuju prvi put,procjenjuje se daje optimalan broj laureata od 20 do 30.
 • Tržište, odnosno geografsko područje sa kojega će biti nominirani laureati u 2014. godini su prevashodno: Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija (kao uža regija), s tim da će biti obuhvaćeno i tržište: Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Albanije... (šira regija).

 

 

III 3. POSEBNO PRIZNANJE ZA RAZVOJ IDEJA, INOVACIJE I INVESTICIJE U PODUZETNIŠTVU Kriteriji kojima će se rukovoditi predlagači te Komitet prilikom donošenja konačne odluke, nisu strogo definirani (kao egzaktni kriteriji), ali oni mogu biti:

 • opća prisutnost u javnosti / vidljivost kreirane idejeu poduzetništvu i za poduzetništvo, koja će doprinijeti ili već doprinosi razvoju konkretnog poduzetništva ili uopće poduzetništva;
 • opća prisutnost u javnosti / vidljivostinovacije u poduzetništvu i za poduzetništvo koja će doprinijetiili već doprinosi razvoju konkretnog poduzetništva ili uopće poduzetništva;
 • vidljivost investicije u poduzetništvu i za poduzetništvo koja će doprinijeti ili već doprinosi razvoju konkretnog poduzetništva ili uopće poduzetništva;
 • doprinos kreativnosti, inovativnosti i obrazovanju poduzetnika;
 • dosadašnja inovatorska i investicijska ostvarenja. Napomene:
 • Broj laureata nije ograničen. Imajući u vidu rasprostranjenost tržišta te spoznaje o značajnijim idejama, inovacijama i investicijama koje su prisutne na tržištu i u javnosti, kao i činjenicu da se nagrade i priznanja u 2014. godini dodjeljuju prvi put, procjenjuje se da je optimalan broj laureata od 10 do 15.
 • Tržište, odnosno geografsko područje sa kojega će biti nominirani laureati u 2014. godini su prevashodno: Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija (kao uža regija), s tim da će biti obuhvaćeno i tržište: Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Albanije... (šira regija).

 

 

III 4. VELIKO PRIZNANJE ZA DOPRINOS PROMOCIJI PODUZETNIŠTVA Kriteriji kojima će se rukovoditi predlagači te Komitet prilikom donošenja konačne odluke, nisu strogo definirani (kao egzaktni kriteriji), ali oni mogu biti:

 • opća prepoznatljivost u javnosti zalaganja pojedinca i/ili organizacije za promociju poduzetništva;
 • realizacija konkretnih projekata (marketinških, medijskih, obrazovnih, humanističkih...) kojima se promovira poduzetništvo i podstiče njegov razvoj;
 • konkretan materijalni ili nematerijalni doprinos promociji poduzetništva;
 • doprinos obrazovanju poduzetnika u pogledu promoviranja značaja poduzetništva. Napomene:
 • Broj laureata nije ograničen ali, imajući u vidu rasprostranjenost tržišta te spoznaje o značajnijim i konkretnim aktivnostima / projektima koje se provode u cilju promocije poduzetništva na području cijele regije, kao i činjenicu da se nagrade i priznanja u 2014. godini dodjeljuju prvi put, procjenjuje se da je optimalan broj laureata od 25 do 35.
 • Tržište, odnosno geografsko područje sa kojega će biti nominirani laureati u 2014. godini su prevashodno: Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija (kao uža regija), s tim da će biti obuhvaćeno i tržište: Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Albanije... (šira regija).

 

 

IV PLAN I PROGRAM DODJELE VELIKE NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO U PODUZETNIŠTVU i PRIZNANJA ZA DOPRINOS RAZVOJU PODUZETNIŠTVA U JUGOISTOČNOJ EUROPI

Po donošenju konačne Odluke o dobitnicima nagrada i priznanja, organizatori realiziraju proceduru obavještavanja laureata, promociju projekta, promociju dobitnika i realizaciju same Ceremonije dodjele nagrada i priznanjana sljedeći način:

 • Laureati će biti obaviješteni u pisanoj formi o Odluci nezavisnog Komiteta i programsko-organizacijskih tijela projekta da su predloženi i odabrani za dodjelu nagrade odnosno konkretnog priznanja. Istovremeno će se tražiti i saglasnost laureata da prihvata nagradu / priznanje i da je saglasan sa budućom javnom promocijom. Obavijest će sadržavati i poziv za dolazak na Ceremoniju dodjele (kao i opis protokola Ceremonije). 2.Program promocije laureata i dodjela nagrada i priznanja, sastojat će se od više aktivnosti: 2.1.Svi laureati će na adekvatan način biti predstavljeni široj javnosti putem javnih medija te putem projektnih – internih medija, na osnovu posebnog Programa promocije koji će utvrditi i realizirati organizatori. Promocija će biti realizirana prije i poslije Ceremonije proglašenja laureata i dodjele nagrada i priznanja; 2.2.Jedan broj odabranih laureata gostovat će u TV emisijama na nekoliko televizija, u cilju:
  • neposrednog prezentiranja vlastitih postignuća,
  • predstavljanja laureata te i na taj način odavanja im priznanja,
  • popularisanja Projekta promocije i nagrađivanja najzaslužnijih za razvoj poduzetništva na području jugoistočne Europe, kao i u cilju
  • popularisanja poduzetništva.

2.3. Ceremonija proglašenja laureata i dodjele priznanja,u 2014. godini, bit će održana krajem septembra / rujna na posebnoj svečanosti u Tuzli i/ilikrajem godine na posebnoj svečanosti u Dubrovniku; 2.4. Laureati će, po pozivu, sudjelovati u radu II Regionalnog summita poduzetnika „300 NAJBOLJIH“; 2.5. Dobitnici Velike nagrade za životno djelo u poduzetništvu bit će predstavljeni i na Uvodnoj plenarnoj sjedniciII Regionalnog summita poduzetnika„300 NAJBOLJIH“; 2.6. U povodu realizacije Projektapromocije i nagrađivanja najzaslužnijihza razvoj i promociju poduzetništvana području jugoistočne Europe, postprojektno će biti izdana ZLATNA KNJIGA PODUZETNIŠTVA 2014., putem koje će, na adekvatan način, biti predstavljeni svi dobitnicinagrada i priznanja, partneri, pokrovitelji i sponzori, kao i Projekt dodjele.

Cilj je: dugoročno promovirati i zadržati pažnju javnosti na dobitnicima nagrada i priznanja i njihovim postignućima.

 

 

V OSTALO

 • Organizatori će blagovremeno imenovati poseban nezavisni međunarodni Komitet za izbor laureata i dodjelu nagrada i priznanja.
 • Organizatori će odrediti vrstu, te kreirati izgled, oblik i druge karakteristike nagrada i priznanja.
 • Nagrade i priznanja dodjeljivat će se svake godine na posebnoj svečanosti, u povodu održavanja Regionalnog summita poduzetnika „300 NAJBOLJIH“.
 • Dodjela svih nagrada i priznanja vršit će se u prisustvu posebnih gostiju i medija.

 

Dragan Petrović,
generalni direktor „INDUCO“ d.o.o. Beograd / Slavonski Brod
i predsjednik Izvršnog odbora Summita

Vinko M. Ćuro,
predsjednik Međunarodnog poslovnogforuma „PERSPEKTIVE“ Sarajevo / Tuzla
i predsjednik Organizacijskog odbora Summita

Dražen Štrbac,
direktor „PROMO – GLOBAL“ d.o.o. Zagreb / Novi Sad
i potpredsjednikProgramskog savjeta Summita

Prof.dr. Bahrija Umihanić,
profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
i predsjednikProgramskog savjeta Summita

Djel.broj: 344 - ŽD / 13. Sarajevo / Beograd, 21.11.2013.godine

 

 

MEĐUNARODNI EKONOMSKI FORUM PERSPEKTIVE

Dubrovnik – Zagreb – Sarajevo – Tuzla - Banja Luka
Beograd - Podgorica – Skoplje - Celje

e-mail:
www.perspektive.com.hr
Hrvatska: +385 91 905 99 52
BiH: +387 63 / 283 – 411
Uz Jadransku cestu 40, 20 230 Dubrovnik, Hrvatska.