Za medije

Info za javnost

 

Djel.broj: 489-M-Hrv/14.
Dubrovnik/Tuzla, 25. 12. 2014. godine

MEDIJIMA U HRVATSKOJ
Glavnom i odgovornom uredniku
I n f o r m a c i j a z a j a v n o s t

Na tržištu znanja u Hrvatskoj, od danas novo izdavačko stručno djelo – knjiga„MARKETING U KONGRESNO-SAJAMSKOJ INDUSTRIJI“

U izdanju IK „Bosanska riječ“ Tuzla, Međunarodnog ekonomskog foruma „PERSPEKTIVE“Dubrovnik i firme „INDUCO“ Beograd, iz tiska je upravo izašlorijetko i dragocjenodjelo - knjiga „MARKETING U KONGRESNO-SAJAMSKOJ INDUSTRIJI“.

Autor Vinko M. Ćuro, ekonomista i poduzetnik, pretočio je svoje znanje, istraživačke rezultate i 25.-godišnju praksu u marketingu, menadžmentu i kongresno-sajamskoj industriji,u više od 400 stranica rijetkog i dragocjenog štiva, koje će, sudeći po sadržajnosti djela i recenzijama, značajno pripomoći poslovnim ljudima, menadžerima, organizatorima događanja,studentima i drugima, u lakšem razumijevanju i savladavanju ove kompleksne ali i izazovne djelatnosti i korisnog poslovnog alata. Već na početku knjige naznačeno je da se izdavanjem knjige želi doprinijeti boljem poslovanju, uspješnijem gospodarstvu, kreativnijem marketingu i produktivnijem poduzetništvu.

“Marketing u kongresno-sajamskoj industriji" je vrlo vrijedan izvor znanja naročito za sajamske organizatore, male i srednje poduzetnike, menadžere, potporne institucije za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, obrazovne institucije i ostalu stručnu javnost kojima omogućava sagle¬davanje i razumijevanje te dataljan uvid u sve faktore specifične sajamske i kongresne industrije.Kroz knjigu „Marketing u kongresno–sajamskoj industriji“, autor je uspio dati obol svojem dugogodišnjem radu u kongresno-sajamskoj struci i svoje znanje nesebično podijeliti sa svim stručnim i poslovnim subjektima te budućim generacijama kojima će ova knjiga poslužiti kao izvor znanja i doprinijeti opstanku na kaotičnoj tržišno gospodarskoj sceni”, naglasila je u svojoj recenziji Mag. oec.Vesna Cvitanović, direktorica Sektora za sajmove na “Zagrebačkom velesajmu” Zagreb i predavačica na Veleučilištu “VERN” Zagreb.

“Gledajući iz ugla šire društvene zajednice u kontekstu težnji za pri¬vrednim i društvenim razvojem, posebna vrijednost knjige ogleda se u činjenici da nedvojbeno ukazuje na značaj kongresno-sajamske indu¬strije u ekonomskom i društvenom razvoju, na mogućnosti koje ovaj kom¬pleksni marketing instrument pruža, prije svih privrednim organizacija¬ma za tržišno pozicioniranje i konačan poslovni uspjeh....Stoga, za nadati se, da će ovo značajno djelo doprinijeti boljem razumijevanju svih mogućnosti koje danas ali i u budućnosti, privrednom i društvenom razvoju, pruža kongresno – sajamska industrija”,posebno je naznačio u recenzijiakademik prof.dr. Boris Tihi, profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu i član Akademije znanosti i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Autor, kroz tekst knjige, na zanimljiv način uspijeva da utvrdi korelaciju između marketinga i kongresno-sajamske industrije te, stoga, posebno apostrofira da„...kongresi i sajmovi, dakle, nisu marketing. Kongresni skupovi i sajamske priredbe su naglašeno interaktivan i neposredan segment marketinga. Kongresi i sajmovi oživljavaju marketing, daju mu dušu. Stoga nije pretenciozno reći: da su sajmovi duša biznisa. Kongresi i sajmovi nisu ni (samo) trgovina, nisu ni izvoz, ni investicije.... Oni su sve to zajedno, i više od toga“. Kvalitet sadržaja knjige potvrđuje i čak sedam napisanih recenzija – mahom od sveučilišnih profesora i osoba koje su se istakle u vođenju najvećih kongresnih i sajamskih centara u regiji Jugoistočne Evrope. Knjiga će se uskoro moći naći u svim značajnijim knjižarama u Hrvatskoj i regiji,a svoje prve međunarodne promocije doživjet će u proljeće u Dubrovniku i na jesen - na Svjetskoj izložbi „EXPO 2015“ u Milanu. ~ Služba za odnose s javnošću izdavača ~

 

 

 

 

 

MEĐUNARODNI EKONOMSKI FORUM PERSPEKTIVE

Dubrovnik – Zagreb – Sarajevo – Tuzla - Banja Luka
Beograd - Podgorica – Skoplje - Celje

e-mail:
www.perspektive.com.hr
Hrvatska: +385 91 905 99 52
BiH: +387 63 / 283 – 411
Uz Jadransku cestu 40, 20 230 Dubrovnik, Hrvatska.