Za medije

Poziv za akreditovanje medija

 

Sarajevo / Dubrovnik / Beograd, 09. 03. 2015. godine

MEDIJIMA U REGIJI ZAPADNOG BALKANA

Na pažnju glavnog i odgovornog urednika

POZIV ZA AKREDITIRANJE ZA PRAĆENJE DOGAĐAJA:

 • Regionalni summit poduzetnika Jugoistočne Europe „300 Najboljih“ i
 • Projekt promocije i nagrađivanja najzaslužnijih za razvoj poduzetništva na području Jugoistočne Europe „Stvaratelji za stoljeća“
 • Poziv za sudjelovanje u ProgramuNAJBOLJA NOVINARSKA VIJEST / REPORTAŽA

Dubrovnik, Hotel RIXOS Libertas, 27. i 28. 03. 2015. g.


Poštovani,

Pozivamo Vas da predstavnike vašeg cijenjenog medija akreditirate za praćenje navedenih događaja koji će biti održani u Dubrovniku, u hotelu RIXOS Libertas, 27. i 28. 03. 2015. g.

Svaki medij može akreditirati do 3 člana reporterske ekipe. Za sve akreditirane medije, u hotelu RIXOS Libertas, 26., 27. i 28. 03. 2015. bit će organiziran Press centar (namjenska prostorija i slobodni Wi-Fi).

Predviđeno je da budu održane tri Konferencije za novinare, prema Programu u prilogu.

Akreditiranje je potrebno izvršiti najkasnije do 20. 03. 2015. godine, putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

POTREBNO JE NAVESTI SLJEDEĆE PODATKE:

 • Naziv medija i sjedište;
 • Eadresa i telefon;
 • Ime i prezime glavnog urednika, e adresa i telefon;
 • Ime i prezime novinara koji/a će biti akreditiran/a, njegova/njena e adresa i telefon;
 • Ime i prezime druge osobe koja će biti akreditirana, status te njegova e adresa i telefon;
 • Ime i prezime treće osobe koja će biti akreditirana, status te njegova e adresa i telefon.

Za sve dodatne informacije, molimo da nas kontaktirate na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

S poštovanjem,
Press služba projekata
„300 Najboljih“ i „Stvaratelji za stoljeća“
Teodora Ćuzulan, univ.bacc.oec

U prilogu: Program i osnovne informacije o projektima

P R O G R A M / A G E N D A
D u b r o v n i k, H r v a t s k a, 2 6. – 2 8. 0 3. 2 0 1 5.

Četvrtak, 26. 03. 2015. godine

11:00 – 11:45 - KONFERENCIJA ZA NOVINARE (Press centar - dvorana BOREAS )

 • Predstavljanje Projekta dodjele nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ i laureata.
 • Predstavljanje Projekta: Regionalni summit poduzetnika Jugoistočne Europe „300 NAJBOLJIH“.

Petak, 27. 03. 2015. godine

11:00 – 11:45 - KONFERENCIJA ZA NOVINARE (Press centar - dvorana BOREAS)

 • Predstavljanje Projekta dodjele nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ i laureatana Konferenciji za novinare te
 • dodjelaNagrada i Priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ ZA DOPRINOS PROMOCIJI PODUZETNIŠTVA u Jugoistočnoj Europi.

11:00 – 11:45 - MINI B2B FORUMI po privrednim / gospodarskim sektorima(međusobno upoznavanje, razmjena kataloga / osnovnih informacija i uvod u Regionalni summit poduzetnika):

 • Sektor 1: građevinska, metalska, elektro, drvna, tekstilna i automobilska industrija (dvorana LEVANTERA)
 • Sektor 2: poljoprivreda i prehrambena industrija (dvorana GREGALE)
 • Sektor 3: turizam, hotelijerstvo i ugostiteljstvo (dvorana TRAMONTANA)
 • Sektor 4: trgovina, marketing, mediji i IKT (KONGRESNI FOAJE, ispred Tramontane)
 • Sektor 5: institucije u oblasti financija, osiguranja i zdravstva (dvorana MISTRAL C)
 • Sektor 6: nevladine organizacije, državne institucije i lokalna samouprava (dvorana SCIROCCO)

12:00 – 13:00 - REGIONALNI SUMMIT PODUZETNIKA / UPS - UVODNA PLENARNA SJEDNICA: „PODUZETNIŠTVO – NOSILAC EKONOMSKOG I DRUŠTVENOG RAZVOJA“ (dvorana MISTRAL A)


13:00 – 14:15 - Nastavak RSP: Predstavljanje Projekta dodjele nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ i laureata te dodjela Nagrada i Priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ZA DOPRINOS RAZVOJU PODUZETNIŠTVA u Jugoistočnoj Europi(dvorana MISTRAL A)


15:00 – 16:15 - REGIONALNI SUMMIT PODUZETNIKA / rad po Radnim stolovima:

 • PRVI RADNI STOL: „PODUZETNIŠTVO – NAČIN ŽIVLJENJA“(dvorana MISTRAL A);
 • DRUGI RADNI STOL: “OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE – PREDUSLOV USPJEŠNOG PODUZETNIŠTVA“ (dvorana LEVANTERA)

16:30 – 17:45 - Nastavak RSP / rad po Radnim stolovima:

 • TREĆI RADNI STOL: „PODUZETNIČKO OKRUŽENJE KAO (DE)MOTIVATOR“ (dvorana MISTRAL A)
 • ČETVRTI RADNI STOL: „POLITIKE VLADA I VLADINI PROGRAMI; DOSTUPNOST FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA (dvorana LEVANTERA)

18:00 – 18:45 - FMP - Forum mladih poduzetnika: PRIČE O USPJEHU (KONGRESNI FOAJE, ispred Tramontane)

 • Druženje laureata sa članovima Foruma mladih poduzetnika Jugoistočne Europe „4E – EKONOMIJA, EKOLOGIJA, ENERGIJA, EUROPA 2050“ i sudionicima Foruma za buduće poduzetnike te
 • dodjela Nagrada i Priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ ZA RAZVOJ IDEJA, INOVACIJE I INVESTICIJE U PODUZETNIŠTVU u Jugoistočnoj Europi.

18:45 – 19:00 - Promocija knjige „Marketing u kongresno – sajamskoj industriji“autora Vinka M. Ćuro (dvorana LEVANTERA)


20:30 – 00:30 - SVEČANOST dodjele nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ ZA ŽIVOTNO DJELOUPODUZETNIŠTVU (dvorana MISTRAL B i C);


Subota, 28. 03. 2015. godine

09:00 – 10:45 - REGIONALNI SUMMIT PODUZETNIKA / ZPS - ZAVRŠNA PLENARNA SJEDNICA: „PODUZETNIŠTVO – MOŽE I USPJEŠNO !?“(dvorana MISTRAL A)

 • ZAKLJUČCI SUMMITA / Preporuke za razvoj poduzetništva
 • Potpisivanje i prezentacija Povelje za razvoj poduzetništva u Jugoistočnoj Europi

11:00 – 13:45 - MPE – MEĐUNARODNI PANEL EKSPERATA „KUDA IDE SVJETSKA EKONOMIJA – EKONOMIJA BUDUĆNOSTI ?!“ (dvorana LEVANTERA)


14:00 – 14:30 - KONFERENCIJA ZA NOVINARE (Press centar – dvorana BOREAS)

 • Predstavljanje Zaključaka Summita / Preporuka za razvoj poduzetništva
 • Predstavljanje Zaključaka MFE - Međunarodnog foruma eksperata
 • Predstavljanje sadržaja Povelje za razvoj poduzetništva u Jugoistočnoj Europi

- Završetak programa -


Propratni sadržaji projekata:

U toku trajanja projekata, svi sudionici, gosti, novinari i predstavnici organizatora realizirat će nekoliko aktivnosti ocjenjivanja kvaliteta u područjima marketinga i medija - koja u značajnoj mjeri utječu na poslovanje poduzetnika te koja su doprinijela uspješnoj realizaciji projekata „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ i „300 NAJBOLJIH“.

Jedna od takvih aktivnosti je i ProgramNAJBOLJA NOVINARSKA VIJEST / REPORTAŽA.

Poseban stručni žiri vršit će izbor NAJBOLJE NOVINARSKE VIJESTI / REPORTAŽE u vezi sa projektima, koje budu objavljene u javnim medijima u periodu od 01.03. do 30.04.2015. g. Najbolje novinarske vijesti će biti rangirane i nagrađene. Predsjednik Stručnog žirija bit će nestor novinarstva gospodin Ante Gavranović iz Zagreba.

KRITERIJI:

 • Svaki novinar – autor vijesti i/ili reportaže može prijaviti više autorskih radova za ocjenjivanje i vrednovanje.
 • Prijavljeni radovi prethodno moraju biti objavljeni u pisanom ili elektroničkom mediju (uključujući i web portale).
 • U pogledu dužine i opreme autorskog rada nema ograničenja.
 • Radovi se prijavljuju zaključno sa 05. 05. 2015. godine putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.o je navesti: U Subjectu: oznaku „NVR“, ime i prezime novinara / autora, naziv medija i datum objave. U tekstu e-maila: sve prethodno ponoviti te navesti kontakt podatke novinara / autora, kao i Izjavu ko je / ko su autor/i prijavljenog/ih autorskog/ih rada/radova te da li se rad prijavljuje i u ime medija ili isključivo samo u ime autora.
  1. Tekst se dostavlja u jednom od navedenih formata: word, .txt .doc ili.docx ;
  2. Fotografija, u formatu : .jpg .png
   Za web: u rezoluciji od 72 do 150 dpi u RGB modu.
   Za štampu:minimalno 300 dpi u CMYK modu, u JPG, TIFF, BMP ili PSD formatu.
   (Po mogućnosti izbjegavati RAW formate koje nude pojedini digitalni foto aparati).
  3. Radijski snimak se dostavlja u formatu:mp3 ;
  4. Televizijski snimak u formatu: avi, mov, mp4, ogg. ;
  5. Logo medija (ukoliko se rad prijavljuje u ime medija) potrebno je dostaviti u sljedećim formatima:
   Za web: JPG ili PNG format sa minimalnom rezolucijom 100 dpi.
   Za štampu: JPG, TIFF, PSD sa minimalnom rezolucijom 300 dpi.
   U obje varijante logo je poželjno dostaviti u vektorskom formatu - CDR, Ai.
 • NAGRADE.Nagrade su u obliku plakete/statue i novčane nagrade, kako slijedi:
  1. 1. nagrada je: Plaketa/statua Kristal 32 „Najbolja novinarska vijest / reportaža o projektima 300 NAJBOLJIH i STVARATELJI ZA STOLJEĆA Dubrovnik 2015.“ te novčana nagrada 500,00 EUR;
  2. 2. nagrada je: Plaketa/statua Kristal 25 „Najbolja novinarska vijest / reportaža o projektima 300 NAJBOLJIH i STVARATELJI ZA STOLJEĆA Dubrovnik 2015. – II mjesto“ te novčana nagrada 300,00 EUR i
  3. 3. nagrada je: Plaketa/statua Kristal 22 „Najbolja novinarska vijest / reportaža o projektima 300 NAJBOLJIH i STVARATELJI ZA STOLJEĆA Dubrovnik 2015. – III mjesto“ te novčana nagrada 200,00 EUR.
 • OBJAVA NAGRADA:Nakon završetka Programa i prispjeća autorskih radova (nakon 05.05.2015.g.) održat će se žiriranje i izbor te rangiranje najbolja 3 rada. Pobjednici će biti objavljeni do kraja svibnja / maja, a javna prezentacija nagrađenih radova bit će organizirana na posebnom događanju tokom lipnja / juna 2015. g. kao i na web stranicama organizatora.

Dodatne informacije na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , office@induco i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

U K R A T K O O P R O J E K T I M A
„300 NAJBOLJIH“ i „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“

I. O PROJEKTU „300 NAJBOLJIH“

Organizatori RSP „300 NAJBOLJIH“ su: Međunarodni ekonomski forum „PERSPEKTIVE“ Dubrovnik / Sarajevo, „INDUCO“ d.o.o. Beograd / Slavonski Brod i „PROMO – GLOBAL“ d.o.o. Zagreb / Novi Sad.

Osnovni cilj Regionalnog summita poduzetnika „300 NAJBOLJIH“ je: promovirati značaj poduzetništva za ekonomski i sveukupan društveni razvoj te doprinijeti razvoju poduzetništva.

Ko su sudionici Regionalnog summita poduzetnika (RSP) „300 NAJBOLJIH“ ?!

Sudionici RSP-a „300 NAJBOLJIH“ su pravna i fizička lica koja su aktivna u sektoru poduzetništva te u drugim „komplementarnim“ naučnim i stručnim disciplinama (ekonomiji, finansijama, pravu, marketingu...) i to:

 • Poduzetnici (podrazumjevajući i obrtnike) iz svih poduzetničkih sektora;
 • Stručnjaci / konsultanti za pokretanje poduzetničkih projekata (Start Up);
 • Stručnjaci / konsultanti za razvoj poduzetništva;
 • Vlade (na svim nivoima) svih zemalja učesnica;
 • Ministarstva (na svim nivoima) svih zemalja učesnica iz oblasti:
  • razvoja i poduzetništva;
  • privrede i industrije;
  • trgovine i turizma;
  • poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
  • finansija;
  • rada i socijalne politike te
  • nauke i obrazovanja;
 • Stručne institucije i organizacije (zavodi, fondovi...);
 • Lokalne zajednice (gradovi i općine) - službe za poduzetništvo;
 • Univerziteti / fakulteti ekonomije i drugih (komplementarnih) naučnih disciplina;
 • Razvojne agencije, poslovni inkubatori, klasteri, poslovne zone, razvojni centri...;
 • Udruženja poduzetnika, obrtnika, privrednika i poslodavaca;
 • Ostali činioci sektora civilnog društva;
 • Privredne komore, obrtničke komore, turističke zajednice...;
 • Međunarodne (razvojne) organizacije / agencije;
 • Veleposlanstva drugih zemalja - akreditirana u Hrvatskoj;
 • Drugi zainteresirani.

Zašto Regionalni summit poduzetnika „300 NAJBOLJIH“ ?!

Poduzetništvo ima nemjerljiv značaj za ekonomski i sveukupan društveni razvoj. Međutim, prema njemu i poduzetnicima, društvo se, neopravdano, ne odnosi na takav način.

To je tako, jer, prije svega, poduzetništvo nije dovoljno i kvalitetno promovirano kao:

 • temeljni generator razvoja;
 • siguran generator zapošljavanja;
 • pouzdan generator razvoja društvene nadgradnje;
 • nezamjenjiv generator izgradnje društva optimizma;
 • jedini dugoročni i realni generator socijalnog / društvenog blagostanja.

Poduzetništvo pokreće društvo. Ono ga čini sadržajnijim. Kada bi bilo više odvažnih da postanu poduzetnici, ni jedno društvo ne bi imalo nezaposlenih, više bi se proizvodilo, stvaralo bi se više nove vrijednosti, ne bi bilo siromašnih, preduprijedile bi se društvene devijacije... Poduzetništvo održava ravnotežu. Poduzetnici su zaslužni što imamo fondove, što razvijamo kulturu, sport, zdravstvo, obrazovanje, nauku...

Poduzetništvo je temelj razvoja zajednice a poduzetnici su njeni graditelji.

Zbog toga ćemo, kroz Projekt „300 NAJBOLJIH“:

 • poduzetništvo razvijati;
 • predstavljati dobre poduzetničke primjere i prakse;
 • promovirati značaj poduzetništva;
 • nagrađivati najbolje;
 • podsticati i druge da se odvaže - da doprinesu sebi, svojoj porodici i svojoj zajednici !
 • Rezultati projekta „Global Entrepreneurship“ ukazuju da su glavne prepreke za razvoj poduzetništva:
 • administrativne prepreke (dugotrajni i skupi postupci za pokretanje i likvidaciju poduzeća),
 • neučinkovitost pravosuđa,
 • dugotrajni postupci registracije vlasništva,
 • slaba usmjerenost ka poduzetničkom obrazovanju,
 • loša percepcija poduzetništva kao poželjne karijere,
 • nerazvijenost neformalnih oblika finansiranja za pokretanje poslovnih poduhvata – s jedne strane, a, s druge strane, veliki parafiskalni nameti.

Projektom Regionalni summit poduzetnika „300 NAJBOLJIH“želimo ukazati na prisutne prepreke za razvoj poduzetništva te na prepreke za njegovo opće prihvatanje u društvu kao nezamjenjiv razvojni alat.

Poduzetnički sektor – svi njegovi akteri, od malog prerađivača ili pružatelja usluga, do velikih multinacionalnih kompanija, zaslužuju posebnu podršku i dodatni podsticaj u vlastitim nastojanjima ka postizanju zacrtanih poslovnih / poduzetničkih ciljeva.

Ta podrška se može ogledati u:

 • kreiranju ambijenta i preduslova za dodatni razvoj poduzetništva;
 • u iniciranju i kreiranju uslova za susretanje, upoznavanje, razgovore, razmjenu iskustava... velikih i malih poduzetnika, obrtnika, iskusnih i mladih poduzetnika te svih drugih koji doprinose razvoju poduzetničkog sektora;
 • dodatnoj / cjeloživotnoj edukaciji poduzetnika i stjecanju dodatnih vještina;
 • kreiranju motivirajućeg okružja za pokretanje novih poduzetničkih inicijativa i projekata;
 • kreiranju širokog javnog ambijenta koji će biti naklonjen poduzetnicima i njihovom radu;
 • promociji konkretne poduzetničke ponude – proizvoda, usluga, projekata i investicija;
 • pružanju podrške u direktnoj prodaji poduzetničkih proizvoda i usluga;
 • itd.

II. O PROJEKTU „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“

Osnovni cilj Projekta „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ je javno odavanje priznanja najzaslužnijim osobama, organizacijama i institucijama za doprinos razvoju poduzetništva u Jugoistočnoj Europi, kao i usmjeravanje pažnje šire javnosti na velike vizionare i lidere sutrašnjice čija su neustrašivost, rad, znanje, kreativnost i vrhunski rezultati, temelj i glavni pokretač napretka zajednice u kojoj živimo te kreator razvojnih izazova za novo vrijeme.

U okviru Projekta „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ bit će dodijeljene četiri vrsta nagrada i priznanja, i to:

 • Nagrada za životno djelo u poduzetništvu;
 • Priznanje za razvoj ideja, inovacije i investicije u poduzetništvu na području Jugoistočne Europe;
 • Priznanje za doprinos razvoju poduzetništva u Jugoistočnoj Europi i
 • Priznanje za doprinos promociji poduzetništva u Jugoistočnoj Europi.

Svi laureati, kojima je uz jasne argumente i velike zasluge već dodijeljen epitet „Stvaratelji za stoljeća“, nedvojbeno zaslužuju dostojnu pažnju javnosti te svestranu podršku u daljem radu i stvaranju za dobrobit zajednice. Bez posebne pažnje i podrške (i) u budućnosti, dodijeljene nagrade i priznanja odnosno stečeni statusi, neće imati adekvatan značaj i neće iznjedriti okružje za kreiranje nove energije na temelju koje će se stvarati nova vrijednost i uspješno predvoditi društvo u novo izazovno doba.

Zbog toga, PROJEKT dodjele nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“najboljima od najboljih, uključujući i njihovu promociju, IMA ZADAĆU DA KREIRA AMBIJENT ZA NOVA STVARANJA I IZRASTANJE NOVIH GENERACIJA STVARATELJA ZA STOLJEĆA. VELIKI UZOR NOVIM GENERACIJAMA BIT ĆE I OVOGODIŠNJI LAUREATI.

Konačnu verifikaciju izbora laureata vršio je posebannezavisni Međunarodnikomitet za dodjelu nagrada i priznanja.Programski savjet i Organizacijski odbor Summita imenovali su Komitet za dodjelu nagrada i priznanja u poduzetništvu za 2014. godinu u sastavu:

 • akademik prof. dr. Boris Tihi, predsjednik Komiteta (BiH);
 • dr. Sandra Švaljek , zamjenica predsjednika Komiteta (Hrvatska);
 • prof. dr. Sinša Zarić, zamjenik predsjednika Komiteta (Srbija);
 • prof. dr. sc. Slavica Singer (Hrvatska);
 • prof. dr. Nenad Brkić (BiH);
 • mr. sci. Franc Pangerl (Slovenija);
 • mag. oec. Vesna Cvitanović (Hrvatska);
 • prof. dr. Jugoslav Jovičić (BiH);
 • prof. dr. Biljana Sekulovska-Gaber (Makedonija);
 • prof. dr. Aleksandar Andrejević (Srbija);
 • prof. dr. Rusmir Sendić (BiH) i
 • prof. dr. Bahrija Umihanić (BiH).

Neovisni Međunarodni komitet za dodjelu nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“, u okviru Projekta promocije i nagrađivanja najzaslužnijih za razvoj poduzetništva na području Jugoistočne Europe, a na prijedlog:

 • šireg kruga članova, rukovoditelja i suradnika svih organizatora projekta,
 • velikog broja poduzetnika,
 • poslovnih asocijacija,
 • nevladinih organizacija,
 • državnih institucija kao i
 • lokalnih zajednica

sa područja Jugoistočne Europe, a u koordinaciji sa inicijatorima i nosiocima aktivnosti, nakon provedene višemjesečne propisane procedure te dosljedno poštujući utvrđene kriterije, donio je Odluku da se za 2014. godinu dodijele:

 • NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO U PODUZETNIŠTVU „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“, za 14 laureata;
 • PRIZNANJE „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ZA RAZVOJ IDEJA, INOVACIJE I INVESTICIJE U PODUZETNIŠTVU, za 13 laureata;
 • PRIZNANJE „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ZA DOPRINOS RAZVOJU PODUZETNIŠTVA U JUGOISTOČNOJ EUROPI, za 23 laureata i
 • PRIZNANJE „STVARATELJIZA STOLJEĆA“ZA DOPRINOS PROMOCIJI PODUZETNIŠTVA U JUGOISTOČNOJ EUROPI, za 13 laureata.

Proces, koji se odvijao u tri višemjesečna koraka (1. animiranja predlagača; 2. predlaganje kandidata; 3. odlučivanje o laureatima), trajao je 20 mjeseci: od 01. 06. 2013. do 31. 01. 2015.godine. 186 predlagača iz 9 zemalja predložilo je 340 kandidata iz 9 zemalja(Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo , Makedonija, Njemačka, Slovenija, Srbija i Švedska).Neovisni dvanaestočlani Međunarodni komitet, sastavljen od eksperata za ekonomiju, marketing, menadžment i poduzetništvo iz 5 zemalja, nakon analziranih prijedloga i obrazloženja za 76 nominiranih kandidata(prezentiranih na 137 stranica teksta), odabrao je 63 najboljih u poduzetništvu i za poduzetništvo u Jugoistočnoj Europi.


U konkurenciji 5 kandidata, za domaćina Svečane ceremonije dodjele nagrada i priznanja izabran je: Hotel RIXOS Libertas Dubrovnik.


III. O ORGANIZATORIMA

Međunarodni ekonomski forum „PERSPEKTIVE“ Dubrovnik / Sarajevo osnovan je (prvobitno u Tuzli) 1997. godine, na inicijativu „PROMO International“ grupe, USAID-a, Komisije EU-e u BiH, Agencije TALDI Tuzla te MIT Centra Sarajevo. MEF „PERSPEKTIVE“danasje regionalni lider u organizaciji stručnih kongresnih aktivnosti te marketinških, istraživačkih i edukacijskih projekata u cilju profiliranja i promocije realnih ekonomskih i poslovnih pravaca i mogućnosti. Do sada je realizirao preko 200 različitih projekata i aktivnosti u više zemalja u regiji, usmjerenih na realizaciju vlastite misije: pružanje doprinosa ekonomskom razvoju. MEF „PERSPEKTIVE“ ima 1.200 članova. „INDUCO" d.o.o. Beograd / Slavonski Brod osnovan je 2012. godine, prevashodno kao kuća za zastupanje dokazanih svjetskih brendova na području Jugoistočne Evrope i konsalting usluge firmama zainteresovanim za ovaj region. Zbog širenja poslovanja, 2013. godine INDUCO otvara vlastitu istoimenu tvrtku i u Hrvatskoj (Slavonskom Brodu).

„PROMO – GLOBAL“ d.o.o. Zagreb jedna je od članica „PROMO International“ grupe koja je osnovana još 1989. godine. PROMO – GLOBAL se i danas bavi tradicionalnim djelatnostima PROMO grupe (marketing, izdavačka djelatnost, kongresne aktivnosti i sajamska djelatnost), razvijajući paralelno konsalting i lobističke usluge na tržištu uže regije, kao i usluge turističkog marketinga na nivou Evrope. U 2014./15. godini, PROMO – GLOBAL, razvijajući nove projekte i ukupno poslovanje, otvara podružnice i u Novom Sadu te Dubrovniku.

Press služba projekata
„300 Najboljih“ i „Stvaratelji za stoljeća“

 

 

 

 

 

MEĐUNARODNI EKONOMSKI FORUM PERSPEKTIVE

Dubrovnik – Zagreb – Sarajevo – Tuzla - Banja Luka
Beograd - Podgorica – Skoplje - Celje

e-mail:
www.perspektive.com.hr
Hrvatska: +385 91 905 99 52
BiH: +387 63 / 283 – 411
Uz Jadransku cestu 40, 20 230 Dubrovnik, Hrvatska.